Alexander Sidelmann Christensen

​Ph.d.-studerende, MD
Translationel type 2-diabetesforskning

Kontakt

E-mail:  Alexander.sidelmann.christensen@regionh.dk
Tlf. 61 67 16 62


Forskningsområde

1. Monogenetisk diabetes
2. Fysisk aktivitet og type 2 diabetes

Aktuel forskning

Effekten på insulin og glukagon af GIP og GLP-1 i kombination med sulfonylurinstoffer i patienter med Hepatocyte Nuclear Factor 1 Alpha diabetes (HNF1A-diabetes/MODY type 3) 

Formål: At undersøge om en kombination af GIP, GLP-1 og sulfonylurinstoffer kunne være fordelagtig for patienter med HNF1A-diabetes.
Samarbejdspartnere: Novo Nordisk Foundation for Basic Metabolic Research, Faculty of Health, University of Copenhagen.

GLIMLINA

Formål: At undersøger om kombinationsbehandling med glimepirid og linagliptin forbedrer den glykæmiske kontrol sammenlignet med glimepirid + placebo i patienter med HNF1A-diabetes.
Samarbejdspartnere: Novo Nordisk Foundation for Basic Metabolic Research, Faculty of Health, University of Copenhagen.

Golf og Diabetes

Formål: At undersøge om et golfkursus og et års gratis medlemskab af en golfklub kan øge det fysiske aktivitetsniveau hos inaktive patienter med type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere: Dansk Golf Union.

 


Redaktør