Ane Høstgaard Bonde

Forsker, projektleder
Diabetes Forebyggelsesforskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: ane.hoestgaard.bonde@regionh.dk
Tlf. 23 99 02 701. Sundhedsfremme hos børn og unge
Mit fokus er på metoder, tilgange og redskaber til udvikling af sundhedskompetencer med henblik på fysisk aktivitet, maddannelse, sunde madvaner, trivsel og forebyggelse af overvægt - dette som meget tidlig forebyggelse af diabetes. Konteksten er skolen og/eller lokalsamfundet, og tilgangen til udvikling og evaluering er helhedsorienteret og deltager-involverende – både børn og de fagprofessionelle omkring børnene inddrages aktivt.
Undervisningsmaterialet IMOVE er færdigudviklet, forskningsformidlet og udbredt til praksis, mens materialet IEAT og We Act Visionsværksted er under justering efter feasibilty testning med lærere og elever på 4 skoler.


2. Design og metoder til evaluering af sundhedsfremme i komplekse interventioner

Aktuelt forsker jeg i proces- og implementeringsevaluering af en multikomponent sundhedsfremmeintervention i skolen, hvor jeg afprøver en ny analyseramme og er i gang med at analysere store mængder data indsamlet med forskellige metoder og fra forskellige informanter.

3. Måling af sundhedskompetencer og maddannelse Fokus er på udvikling af redskaber til måling af sundhedskompetence (health literacy) og maddannelse (food literacy) hos børn, da dette endnu ikke findes på dansk. I første omgang søges at udvikle et redskab til tværsnitsmåling og i næste omgang til måling af effekter af indsatser. Som en delmængde af food literacy bidrager jeg pt til undersøgelse af, hvordan et redskab til måling af tal-kompetencer (numeracy) i relation til mad hos diabetes patienter kan tilpasses danske forhold.


Aktuel forskning

The We Act – Together for Health Project. A multicomponent curriculum-integrated health promoting school intervention focusing on physical activity, healthy diet, wellbeing and social capital.
Læs mere om projektet 

 

Redaktør