Anna Elisabet Lilja Secher

​Postdoc, ph.d., MD
Diabetesteknologiforskning

Forskningsområde

Behandlingsteknologier til type 1 diabetes
Optimering af effektiviteten ved brug af insulinpumper, kontinuerlige glukosemålere og boluskalkulatorer til personer med type 1-diabetes.. 

Aktuel forskning

ABC Flash Studiet
Formål: At undersøge hvilken af disse værktøjer som giver størst succes med diabetesbehandlingen: kulhydrattælling med boluskalkulator i en app, kontinuerlige glukosemåling med Freestyle Libre Flash eller begge samtidigt - til dysregulerede penbehandlede personer med type 1 diabetes.

Samarbejdspartnere: Klinikken SDCC, Steno Partners:  Nordsjællands Hospital i Hillerød, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet, og Amager og Hvidovre Hospital.Redaktør