​​​

Anna Korsgaard Berg

​Ph.d., forsker, MD
Diabetesteknologiforskning - team børn og teknologi.

​K​ontakt

E-mail: Anna.korsgaard.berg@regionh.dk

​Forskningsområde

Hudreaktioner til insulinpumper og glukosesensorer
Forsker i, hvordan vi kan forebygge og behandle hudreaktioner til insulinpumper og glukosesensorer, særligt hos børn og unge. Herunder viden om hudbarriere, allergier, plaster som eksem-behandling og hudpleje som forebyggende behandling.

Aktuel forskning

Hudbarriere-studiet
Formål: at undersøge hudbarrieren hos børn, unge og voksne med type 1 diabetes i forhold til alders- og kønsmatchede kontroller
I samarbejde med Afdeling for Børn og Unge, Herlev Hospital samt Hudafdelingerne på Gentofte og Bispebjerg Hospital. 

Det opfølgende kohortestudie omkring hudreaktioner
Formål: at undersøge hvornår hudreaktioner opstod i det første år efter start af nyt diabetesudstyr hos børn og unge samt at teste om et hudplejeprogram med daglig fedtcreme kunne forebygge hudreaktioner i interventionsgruppen.
I samarbejde med Afdeling for Børn og Unge på hhv. Herlev og Hillerød hospital, Ultralydsafdelingen på Herlev Hospital samt Hudafdelingerne på Gentofte og Bispebjerg Hospital. ​


​Publikationer

​​

Redaktør