Anne Mette Juul Andersen

​Ph.d.-studerende, cand.scient.san.pub
Diabetes Management, Sundhedsfremme

​Kontakt

E-mail: Anne.mette.juul.andersen@regionh.dk
Tlf. 28 97 12 66

Forskningsområde

Sociale relationer og adgang til sundhedsvæsenet blandt etniske minoriteter: 
Jeg undersøger hvilke faktorer og mekanismer, der påvirker etniske minoriteters adgang til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre lige adgang til sundhed.

Jeg anvender kvantitative såvel som kvalitative forskningsmetoder.

Aktuel forskning

Titel: Etniske minoriteters adgang til gruppebaseret diabetesuddannelse: Sociale relationers betydning.

I mit ph.d.-studie undersøger jeg, hvordan sociale relationer og social støtte påvirker deltagelse og fastholdelse i diabetesuddannelse samt udbyttet heraf blandt ikke-vestlige etniske minoriteter med type 2 diabetes. Herudover er jeg interesseret i at undersøge, hvordan pårørende til ikke-vestlige etniske minoriteter med type 2 diabetes oplever et familiemedlems deltagelse i diabetesuddannelse, deres viden om diabetes og om/hvorledes de er involveret i den daglige håndtering.

Gennem mit projekt ønsker jeg at bidrage med øget viden om de barrierer og facilitatorer, som etniske minoriteter og deres familier oplever i forbindelse med adgang til diabetesuddannelse.

Samarbejdspartnere:
Center for Diabetes, Københavns Kommune.
Københavns Universitet.


Redaktør