Anne Timm

Ph.d.-studerende, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
Diabetes Forebyggelse, Sundhedsfremme
Team: Familier og livsforløb

​Kontakt

E-mail: anne.timm@regionh.dk
Tlf. 30 24 86 12

Forskningsområde

Sundhedsadfærd i småbørnsfamilier: interview og fokusgrupper med familier i høj risiko for diabetes til formål at forbedre livskvalitet og forebygge diabetes.

Realistisk analyse: dybdegående analyser af adfærdsinterventioner, hvad virker for hvem i hvilken kontekst? 

Tværsektorielt samarbejde: forbinde kommuner, regioner og Steno centres samarbejde for at sikre sammenhængende behandlingsforløb f.eks. inden for gestationel diabetes

Aktuel forskning

Procesevaluering af Face-it interventionen

En sundhedsfremmende indsats til familier, hvor moderen har haft gestationel diabetes

Sundhedsplejen Aarhus, København, Odense, Odense Universitets Hospital, Skejby Sygehus, Rigshospitalet, Liva Healthcare m.fl. 

Redaktør