Christian Stevns Hansen

​Forsker
Komplikationsforskningen

Christian-Stevns-Hansen.jpgKontakt

E-mail: christian.stevns.hansen@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 30 90


Forskningsområde

Diabetisk neuropati (autonom og sensomotorisk).
Nye markører for tidligt tegn på risiko for at udvikle diabetisk neuropati og afprøvning af nye behandlinger der kan være lovende for forebyggelse og behandling lidelsen, samt undersøgelse af sammenhængen mellem neuropati og udvikling af øvrige komplikationer samt effekten af medicinsk intervention.

Aktuel forskning

1. RISCAID
Formål: Effekt Remote ischemic conditioning på perifer arteriel sygdom og neuropati .
Samarbejdspartnere:  Århus universitet, Center for diabetes forskning Heidelberg

2. Whitehall II study
Formål: Undersøgelse af sammen hængene mellem autonom neuropati og inflammation, betacelle funktion og kardiovaskulær sygdom.
Samarbejdspartnere: University City College London, Center for diabetes forskning Düsseldorf universitet

3. Lira1
Formål: Effekt af autonom neuropati på liraglutid induceret vægt reduktion.
Samarbejdspartnere: Center for diabetes forskning Gentofte, Endokrinologisk afd. Herlev Hospital, Forskningsenheden på Hillerød Hospital, NNF center for metabolsk forskning, Panum, København 

4. Rubinaut
Formål: Undersøge reversibiliteten af autonom og perifer neuropati i type 1 diabetes patienter
Samarbejdspartnere: NovoNordisk Fonden, Joslin Diabetes Center (USA), University Medical Center Groningen (Holland), Folkhälsan Helsinki (Finland).

5. CIMT-study
Formål: Undersøge om metforminbehandling påvirker på for autonom og perifer neuropati
Samarbejdspartnere: Endokrinologisk afd. Herlev Hospital, Forskningsenheden på Hillerød Hospital

6. Ungestudiet
Formål: Undersøge prævalencen af neuropati hos unge med type 1 diabetes og risikofaktorer hertil
Samarbejdspartnere: Endokrinologisk afd. Heidelberg universitets hospital.  

7. Metformin og neuropati
Formål: undersøge den akutte effekt af metformin på mål for autonom neuropati.
Samarbejdspartnere:  Center for diabetes forskning Gentofte

8. Passiv træning og fodsår
Formål: undersøge om passiv træning kan øge ophelingsgraden hos patienter med diabetes og kroniske fodsår.
Samarbejdspartnere:  ortopædkirurgisk afd. Herlev Hospital, Institut for idræt og ernæring Københavns Universitet

9. MACH15
Formål: undersøge effekt af moderat alkohol indtag på mål for perifer og autonom neuropati.
Samarbejdspartnere: Klinisk og præventiv ernæring, Københavns Universitet

10. Diabetes og neurovaskulær kobling
Formål: undersøge sammenhængen mellem autonom neuropati og hjernefunktion
Samarbejdspartnere: Klinisk og præventiv ernæring, Københavns Universitet, Aalborg Universitet

11. Diabetisk neuropati and træning
Formål: undersøger sikkerheden af træning hos patienter med type 1diabetes og autonom neuropati

12. Diabetisk gatroparese og neuroapti
Formål: undersøge sammenhængen gastroparese og nerveskade i tarmens slimhinde og øvrige mål for neuropati og tarmfunktion
Samarbejdspartnere: center for diabetes forskning Gentofte, Nuklear medicinsk afdeling Rigshospitalet

 

Redaktør