Clara Heinze

​Videnskabelig assistent,
Diabetes Forebyggelsesforskning,
Team: Børn og unge

Kontakt

E-mail: clara.heinze@regionh.dk
Tlf. 28 83  88 89

Forskningsområde

  • Interventionsforskning: Udvikling, design og evaluering af komplekse interventioner i settings med en stor andel af individer i risiko for udvikling af type 2 diabetes.

  • Sundhedsfremmekapacitet i organisationer gennem partnerskaber: Kvalitativ og kvantitativ forskning der undersøger udviklingen af sundhedsfremmekapacitet i uddannelsesinstitutioner ved opbygning af partnerskaber mellem uddannelsessektoren, kommuner og NGO’er.

Aktuel forskning

Data-Sund-EUD (2020-2023)

Formål: Formålet med projekt Datadreven samskabelse og Sundhedsfremme på EUD (Data-Sund-EUD) er at udvikle og afprøve en evidensbaseret og bæredygtig model til sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsuddannelser. Dette gøres via afprøvning af Data-Sund-EUD-interventionen på otte EUD-matrikler fordelt på de fire EUD-hovedområder. 
Projektet er i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland. Redaktør