Dan Grabowski

​Seniorforsker
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Dan Grabowski

Kontakt

E-mail dan.grabowski@regionh.dk
Tlf.  30 91 30 83               


 

Forskningsområde

Familiesociologi: Studier af- og udviklingsprojekter med relation til familiedynamikker i livet med kronisk sygdom.

Børne- og ungesociologi: Studier af- og udviklingsprojekter med relation til børn og unge med kronisk sygdom

Identitetsforskning: Studier af sygdomsidentitet og sundhedsidentitet

Design-based research: Samskabelse af værktøjer, interventioner og metoder med målgrupper. 

Aktuel forskning

1. PIFT (PårørendeInddragelse, Forebyggelse og Tidlig opsporing)
Formål: I familier, hvor mindst ét medlem har type 2 diabetes, er det ofte svært at involvere hele familien i hverdagen med diabetes. PIFT-projektet har i tæt samarbejde med familier og sundhedsprofessionelle udviklet en værktøjskasse med dialogredskaber til at skabe gensidig positiv involvering i familier med type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere: Diabetesforeningen og Region SydDanmark


2. GuldborgSUND
Formål: I Guldborgsund Kommune har de store udfordringer med børneovervægt. Formålet med projektet er at identificere udfordringer, muligheder og potentialer i familier med overvægtige før-skolebørn - og derefter at udvikle og feasibility-teste en konteksttilpasset intervention målrettet hele familien med henblik på at reducere overvægten.
Samarbejdspartner: Guldborgsund Kommune
Se nyhedsartikel 

 

Redaktør