Didde Høeg

Ph.d.-studerende, MSc
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: didde.hoeg@regionh.dk
Tlf. 30 91 32 42

Forskningsområde

1. Sundhedssociologi: Studier af- og udviklingsprojekter med henblik på sundhedsmæssige udfordringer indenfor overvægt eller kronisk sygdom og deres sammenhæng med den sociale verden.

2. Familie og barndomssociologi: Studier af- og udviklingsprojekter med relation til børn og familier i livet med overvægt eller kronisk sygdom.

3. Design-based research: Samskabelse af værktøjer, interventioner og metoder med målgrupper.

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: GuldborgSUND
Formål: I Guldborgsund Kommune har de store udfordringer med børneovervægt. Formålet med projektet er at identificere udfordringer, muligheder og potentialer i familier med før-skolebørn og overvægtsudfordringer - og derefter at udvikle og feasibility-teste en konteksttilpasset intervention målrettet hele familien med henblik på at reducere overvægten.

Samarbejdspartner: Guldborgsund Kommune

Redaktør