Else Helene Ibfelt

Postdoc, ph.d., MSc. Public health
Klinisk Epidemiologisk Forskning

Kontakt

E-mail: Else.helene.ibfelt.01@regionh.dk
Tlf. 23 74 29 59

Forskningsområde

  • Incidens af Type 1 Diabetes i Denmark
    Opgørelser af incidence af T1D i Denmark med brug af data fra kliniske og nationale registre.

  • Incidens of Type 1 Diabetes i Europa
    Samle et Eurodiab register med kontinuerlig opfølgning af T1D incidens i Europæiske lande.

  • Undersøgelser af behandlingskvalitet hos børn og unge med Type 1 Diabetes
    Følge kvalitet af behandling af børn-unge med diabetes i Denmark og identificere risiko faktorer for suboptimal behandling og outcome.

Aktuel forskning

Udvikling i incidens af Type 1 Diabetes i Denmark - betydning af immigration/fødeland og sociodemografiske faktorer

Formål: Ved brug af data fra populationsbaserede nationale kliniske og administrative registre er formålet at se på udviklingen i incidens af T1D i Denmark og at undersøge betydningen af immigrant status/fødeland, socioøkonomiske faktorer, bopæl by/land og antal søskende for T1D.

Samarbejdspartnere: Børne- og ungeafdelingen Herlev hospital, repræsentanter fra bestyrelsen for Dansk selvskab for Børne- og ungdomsdiabetes.


Udvikling i incidens af Type 1 Diabetes i Europa

Formål: Baseret på data fra Europæiske Centre, er formålet at beskrive udviklingen og forskelle i incidens af T1D blandt børn i Europe.

Samarbejdspartnere: Forskningscentre og universitets hospitaler i 20+ Europæiske lande. Læs mere

Betydning af forbedret metabolisk kontrol for kardiovaskulære risikofaktorer

Formål: Baseret på det Danske nationale register for børne- og ungdomsdiabetes er formålet at beskrive udviklingen og balancen mellem HbA1c niveau og kardiovaskulære risikofaktorer (BMI, lipider og blodtryk).

Samarbejdspartnere: Børne- og ungeafdelingen Herlev hospital samt repræsentanter fra bestyrelsen for Dansk selvskab for Børne- og ungdomsdiabetes.


Redaktør