Flemming Pociot

​Professor, overlæge, dr. med.,forskningsleder,
Translationel type 1-diabetesforskning

Forskningsleder-Flemming-PociotKontakt

E-mail: flemming.pociot@regionh.dk
Tlf. 30 45 63 13


Forskningsområde

Forskningens overordnede mål er at identificere årsagerne til type 1 diabetes (T1D) med henblik på at prædiktere, evaluere og forebygge T1D debut og progression.

Dette opnås ved udvikling af nye værktøjer som biomarkører, sygdomsmodeller og kliniske forsøgs- paradigmer. Disse værktøjer vil gøre os i stand til detaljeret at forstå, helt ned på det cellulære og molekylære niveau, de mekanismer der er ansvarlige for udvikling og progression af denne heterogene sygdom, og således have stor betydning for fremtidig management af T1D patienter og personer i risiko for at udvikle T1D.

Aktuel forskning

INNODIA

Formål: At fremme forståelsen af de processer der fører til type 1 diabetes med henblik på at forbedre prædiktion, monitorering og evaluering, og forebygge sygdomsudvikling og progression.
Samarbejdspartnere: 26 akademiske partnere, 4 EFPIA partnere, 1 SME partner, og 2 public organisationer.

Biomarker discovery

Formål: At undersøge lipidomics og metabolomics markører for udvikling og progression af type 1 diabetes.
Samarbejdspartnere: Børneafd. HGH, kliniske enheder nationalt, Cornell Med School, NY, ULB, Brussels, UVA, Charlottesville.

AniGen – Animal genomes as models for human health

Formål: At kortlægge hvilke dyremodeller der er bedst til at adressere human sygdom.
Samarbejdspartnere: KU, LEO Pharma.

Epigenetics and Type 1 Diabetes

Formål: At undersøge betydningen af epigenetiske forandringer for udvikling af type 1 diabetes.
Samarbejdspartnere: SSI, Lund’s Universitet. 

Redaktør