Gül Sakal

Akademisk medarbejder, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.)
Diabetes Forebyggelsesforskning,
Team: Børn og unge

​Kontakt

E-mail: guel.sakal@regionh.dk

Forskningsområde

Tværsektorielt samarbejde og ledelse, Partnerskabelse og facilitering af partnerskaber, Sektorovergange, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, Kvalitative metoder, Evaluering og implementering, Samskabelse. 

Aktuel forskning

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium udspringer af Danske Regioners udspil 'SUNDHED FOR LIVET – Forebyggelse er en nødvendig investering' fra april 2017 og er et fællesregionalt initiativ drevet af Region Hovedstaden på vegne af de fem regioner. Laboratoriet er en landsdækkende ramme, der samler forskellige aktører og understøtter partnerskabsprojekter med henblik på at afprøve forebyggelsestiltag både i og udenfor sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer. Partnerskaber er omdrejningspunktet for vores arbejde. I Forebyggelseslaboratoriet er der kort fra idé til afprøvning, og vi anvender ofte nye metoder og tilgange med henblik på at udvikle bæredygtige indsatser. Vores mål er at bidrage til styrkelse af forebyggelsesindsatser. 

Samarbejdspartnere: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital.
Redaktør