Gitte Lindved Petersen

Postdoc, ph.d. i Folkesundhed og Epidemiologi 
Translationel type 1-diabetesforskning

​Kontakt

E-mail: Gitte.Lindved.Petersen@regionh.dk
Tlf. 25  72 22 26

Forskningsområde

Min primære forskningsinteresse er centreret omkring betydningen af ikke-nedarvede værtsfremmede celler (fænomenet mikrokimærisme) for udvikling af type 1 diabetes. Til dette anvender jeg observationelle data, herunder biologiske prøver, information fra spørgeskemaer og nationale registre i forskellige epidemiologiske designs.

Aktuel forskning

Maternel mikrokimærisme og type 1 diabetes

Formålet er at undersøge hvordan tilstedeværelsen af værtsfremmede celler fra mor er relateret til sandsynligheden for at udvikle type 1 diabetes.
Samarbejdspartnere: Flemming Pociot, Mads Kamper-Jørgensen, Marianne Antonius Jakobsen, Christina Ellervik, Lise Tarnow

Prædiktorer for type 1 diabetes blandt søskende til børn med type 1 diabetes

Formålet er at identificere prædiktorer for type 1 diabetes blandt søskende til børn, som allerede er diagnosticeret med type 1 diabetes.
Samarbejdspartnere: Flemming Pociot, Else Helene Ibfelt

Mikrokimærisme og overlevelse

Vi undersøger overlevelse i henhold til mandlig mikrokimærisme status. Mandlig mikrokimærisme identificeres ved tilstedeværelsen af ikke-nedarvede Y-kromosomer hos kvinder.
Samarbejdspartnere: Mads Kamper-Jørgensen

Mikrokimærisme og hjernekræft

I dette projekt undersøges om tilstedeværelsen af mandlig mikrokimærisme hos kvinder er relateret til risikoen for udvikling af hjernekræft
Samarbejdspartnere: Mads Kamper-Jørgensen, Sara Hallum

Selektiv deltagelse i Copenhagen Aging and Midlife Biobank –

en illustration af betydningen for effektestimater ved brug af registerinformationer om deltagere og ikke-deltagere

Formålene er 

  1. at karakterisere deltagere og ikke-deltagere og 
  2. at give eksempler på betydningen af selektiv deltagelse for effektestimater ved hjælp af registerdata på deltagere og ikke-deltagere

Samarbejdspartnere: Rikke Lund, Terese Sara Høj Jørgensen, Drude Molbo, Charlotte Ørsted Hougaard, Jimmi Mathiesen, Theis Lange.Redaktør