Gregers Stig Andersen

Teamleder, seniorforsker, ph.d., MSc
Klinisk Epidemiologisk Forskning
Team: Udsatte grupper og sårbare livsforløb

Flemming-PociotKontakt

E-mail: gregers.stig.andersen@regionh.dk
Tlf. 30 91 28 43


Forskningsområde

 • Sårbare grupper og diabetes: Epidemiologien bag udvikling af fedme, diabetes og hjertekarsygdomme blandt særligt sårbare grupper i samfundet

 • Vækst, udvikling og kardiometabolisk helbred: Vækst og fysisk og mental udvikling tidligt i livet og kardiometabolisk helbred senere i livet

 • Kardiometabolisk sundhed i lav- og mellemindkomstlande
  Sammenhænge mellem underernæring og lav socioøkonomisk status og udvikling af diabetes og kardiovaskulær sygdom i lav- og mellemindkomstlande.

Aktuel forskning

 • MigrantDM: Diabetes blandt migranter i Danmark 
  Formål: At beskrive forekomsten af diabetes, diabeteskomplikationer og klinisk progression blandt flygtninge og indvandrere i Danmark

 • GreenSpace:Adgang til grønne områder og udvikling af børnefedme 
  Formål: At se på sammenhængen mellem afstand og mængde af grønne områder i lokalmiljøet og udvikling af overvægt og fedme blandt børn i Danmark.

 • iABC: Vækst, udvikling og kardiometabolisk helbred i Etiopien
  Formål: At se på sammenhænge mellem kropssammensætning, kognitiv udvikling og socioøkonomisk status og kariometaboliske forandringer blandt børn i Etiopien


Redaktør