Gregers Stig Andersen

​Seniorforsker, teamleder, ph.d., MSc
Klinisk Epidemiologi, team Sårbare grupper og livsforløb

Flemming-PociotKontakt

E-mail: gregers.stig.andersen@regionh.dk
Tlf. 30 91 28 43


Forskningsområde

1. Diabetes i sårbare grupper. Diabetes byrden (epidemiologien) blandt særligt udsatte grupper I Danmark og i udlandet. Herunder bl.a. migranter og psykisk sårbare i Danmark samt børn og voksne fra lav og mellemindkomstlande

2. Diabetes og fedme i et livsforløbsperspektiv: Longitudinel modellering af risikoen for type 1 og type 2 diabetes og diabetiske komplikationer under hensyntagen til faktorer gennem et livsforløb (foster, barndom, ungdom, voksenlivet).  

Aktuel forskning

Migration og Diabetes
Formål: Estimere prævalens, incidens og risikoen for diabetiske komplikationer blandt migranter I Danmark
Samarbejdspartnere:

  • Sundhedsfremme, SDCC
  • Forskningsenheden for Almen Praksis

 
The Ethiopian infant Anthropometry and Body Composition Cohort)
Formål: At undersøge hvordan børns tidlige vækst og udvikling og opvækstsvilkår er forbundet med senere udvikling af diabetes, CVD risiko og fedmeudvikling

Samarbejdspartnere:

  • Jimma University Specialized Hospital
  • Institut for Idræt og Ernæring,  Københavns Universitet
  • Institute of Child Health, UCL, UK


Redaktør