​​

Hashmat S. Z. Bahrami

Ph.d.-studerende, MD,
Komplikationsforskningen​Kontakt

E-mail: hashmat.sayed.zohori.bahrami@regionh.dk
Tlf. 
20 84 32 70

​Forskningsområde

Sammenhængen mellem diabetes, hjertet og inflammation.

​Aktuel forskning

Thousand & 1 Study og Thousand & 2 Study

Ved at undersøge to prospektive kliniske kohorter med hhv. type 1 diabetes (Thousand & 1 Study) og type 2 diabetes (Thousand & 2 Study), undersøger jeg sammenhængen mellem ekkokardiografiske parametre for hjertefunktion, inflammatoriske biomarkører og øvrige kliniske variable. Herudover undersøges ekkokardiografi og inflammatoriske biomarkøres evne til at prædiktere forekomst af hjertekarsygdomme i diabetes.Siden er opdateret 03.10.2023

Redaktør