Hatice Isik Mizrak

Ph.d.-studerende, ​Klinisk assistent, MD
Komplikationsforskning

​Kontakt

E-mail: hatice.isik.mizrak@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 15

Forskningsområde

Diabetisk neuropati
Undersøger i hvilken udstrækning nerveskader i hjertet, maven, benene, og huden er tilstede hos patienter med type 1 og type 2 diabetes samt at afdække om disse skader er forbundet med andre komplikationer herunder fodkomplikationer.

Aktuel forskning

DANES - studiet
Formålet for dette projekt er at tilvejebringe ny viden om udbredelsen af diabetiske nerveskader og deres relation til diabetiske komplikationer. Dette gøres ved at screene en stor gruppe diabetespatienter på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) for nerveskader og dernæst undersøge de patienter, der findes med nerveskader for andre diabetes relaterede forandringer.
Læs mere om studiet


Redaktør