Inger Katrine Dahl-Petersen

Ph.d., cand.scient.san.publ, fysioterapeut,
Diabetes Forebyggelsesforskning
Team: Familier og livsforløb

Forskningsområde

  • Forebyggelse af type 2 diabetes blandt familier med høj risiko.

  • Måling af fysisk aktivitet
    • Selvrapporterede og objektive målinger af fysisk aktivitet og bevægelsesmønstre. 
    • Fysisk aktivitet som risikofaktor for sygdom og sundhed, herunder diabetes.

Aktuel forskning

FACE-IT

Formål:

  • Udvikle og evaluere nye metoder til at forebygge type 2-diabetes blandt familier, hvor mødrene har haft graviditetsdiabetes
  • Styrke det sammenhængende (patient)forløb for kvinder med tidligere graviditetsdiabetes og deres familier.

Knap 2.000 gravide udvikler hvert år graviditetsdiabetes i Danmark. De har syv til otte gange større risiko end andre kvinder for at få type 2-diabetes senere i livet, selv om sundhedsvæsenet og kvinderne selv betragter sig som raske efter fødslen. Forskningen viser tilmed, at deres børn lever med stor overrisiko for overvægt og type 2-diabetes. Face-It er et tværfagligt og tværsektorielt forskningsprojekt, der udvikler metoder til at fremme sundheden i disse familier.
 
FACE-IT gennemfører fra 2018 og fire år frem et randomiseret, kontrolleret forsøg med i alt 500 familier, hvor mødrene har haft graviditetsdiabetes. Omkring halvdelen tilbydes en sundhedsfremmende indsats, der forinden er udviklet i samarbejde med bl.a. sundhedsplejersker og kvinderne selv. Den anden halvdel er kontrolgruppe.

FACE-IT er støttet af Novo Nordisk Fondens ’Forskningsprogram i Sygepleje’.

Læs mere om projektet

Kontakt 

Helle Terkildsen Maindal, projektleder, sygeplejerske, kandidat i folkesundhed, ph.d., seniorforsker på SDCC og professor på Aarhus Universitet
E-mail: helle.terkildsen.maindal@regionh.dkRedaktør