Ingrid Willaing

Professor, forskningsleder
Diabetes Managementforskning

Ingrid Willaing er forskningsleder for forskningsgruppen Diabetes Management

Kontakt

E-mail ingrid.willaing.tapager@regionh.dk
Tlf. 30 91 34 03
Forskningsområde

Diabetesuddannelse og støtte: udvikling og evaluering af forskningsbaserede interventioner med henblik på at forebygge diabetes-komplikationer og øge livskvaliteten hos personer med diabetes og deres familier. Interventioner omfatter innovative modeller, metoder og koncepter og har fokus på at fremme social støtte og øge kompetencer til at håndtere diabetes i målgrupperne.  

Designbaseret forskning: benytter brugerdrevet innovation, der involverer målgruppen i forskningsprocesser og -resultater, som typisk er interventionsprogrammer. Omfatter også kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle. Anvender kvantitative og kvalitative metoder, teoridreven evaluering, og udvikling af innovative metoder, der måler patientinvolvering i behandlingen, involvering i patientuddannelses-programmer, diabetesspecifik social kapital, diabetesidentitet samt familiedynamik og -funktion. 

Forskellige målgrupper: personer med type 1 og type 2 diabetes og deres familier, personer med dårlig glykæmisk kontrol, særlig sårbarhed (kort eller ingen uddannelse) herunder etniske minoritetsgrupper, børn, unge, voksne der for nyligt har fået diagnosticeret type 1 diabetes og personer med diabetes på arbejdsmarkedet. 

Aktuel forskning

Forskningsleder af Diabetes Management Research og er involveret i forskningsprojekter under tre strategiske fokusområder:

  • Diabetes uddannelse
  • Psykosocial støtte
  • Diabetes i familien

 


 

Redaktør