Isabelle Isa Kristin Steineck

​Ph.d.-studerende, MD
Diabetesteknologiforskning 

​Kontakt

E-mail: Isabelle.Isa.Kristin.Steineck.Steineck.01@regionh.dk
Tlf.  51 51 90 85

Forskningsområde

  • Behandlingsteknologier til type 1 diabetes
    Optimering af effektiviteten ved brug af insulinpumper, kontinuerlige glukosemålere og boluskalkulatorer til personer med type 1 diabetes.

  • Udvikling af guidelines til dagligdags teknologibehandling
    Hvordan håndteres forskellige motionsformer med insulinpumpe og kontinuerlige glukosemålere?

Aktuel forskning

1. Open-loop-studier med glucagon
Formål: At indsamle data til optimering af algoritme til beslutningsstøtte af injektion med glukagon.
Samarbejdspartnere: DTU og Zealand Pharma.

2. Træningsstudium for type 1-diabetes
Formål: At indsamle data til optimering af rådgivning til personer med type 1 diabetes som ønsker at starte træning. Vi vil undersøge om træning 5 på hinanden følgende dage i samme uge resulterer i mindre tid med lavt blodglukose end ved at træne 2 dage med minimum 2 dage i mellem, hvor træningsmængden totalt set er den samme med de to træningsmetoder.


Redaktør