Joachim Størling

Lektor, seniorforsker, teamleder,
Translationel type 1-diabetesforskning

Joachim Størlings forskning dækker translationel og basal forskning indenfor type 1 diabetesKontakt

E-mail: Joachim.stoerling@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 99


Forskningsområde

Min forskning dækker translationel og basal forskning inden for type 1 diabetes (T1D) patogenese. Mit primære mål er at undersøge de cellulære og molekylære mekanismer, der er involveret i den immun-medierede destruktion af beta-cellerne, der fører til T1D. En bedre forståelse af hvordan T1D-associarede gener, proteiner og faktorer påvirker beta-cellerne, vil på sigt kunne bruges at udvikle nye lægemidler til forebyggelse og behandlingT1D.

Test af type 1 diabetes (T1D) kandidatgener
T1D-associerede geners funktion evalueres i funktionelle undersøgelser i beta-celler og immunceller.

Pro- og anti-inflammatorisk signaltransduktion

De molekylære mekanismer, der ligger bag pro- og antiinflammatoriske/apoptotiske mediatorer undersøges i beta-celler.

Inflammatoriske biomarkører

Plasmaniveauer af forskellige pro- og antiinflammatoriske faktorer undersøges med henblik på at identificere biomarkører for rest-beta-cellefunktion samt senkomplikationer.

Effekter af tarmhormoner på Langerhanske øer

Med fokus på glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) undersøges effekten af forskellige kombinationer af tarmhormoner på alfa- and beta-cellefunktion og overlevelse.

Aktuel forskning

 • Titel: SKAP2 i type 1 diabetes
  Formål: At undersøge om genet SKAP2 ændrer beta-cellernes vulnerabelhed overfor apoptotisk celledød, samt hvorvidt SKAP2 påvirker resterende beta-cellefunktion i ny-diagnosticerede T1D patienter.
  Samarbejdspartnere: AK Cardozo, B. Holst, HB Mortensen.

 • Titel: Identifikation af fælles gen-netværk for T1D og T2D
  Formål: At undersøge om sygdomsgener for T1D og T2D interagerer i fælles netværk i beta-celler, som har betydning for beta-cellernes funktion og overlevelse.

 • Titel: Inflammatoriske biomarkører for residuel beta-cellefunktion i T1D
  Formål: At identificere cirkulerende markører for beta-cellefunktion i personer med nydiagnosticeret T1D.
  Samarbejdspartnere: J Johannesen, JOB Madsen.

 • titel: Effekten af GIP og GLP-2 på alfa-cellefunktionen i humane Langerhanske øer
  Formål: At karakterisere, hvorledes GIP og GLP-2 påvirker glukagon- og insulinsekretion under forskellige glukosekoncentrationer i humane øer.
  Samarbejdspartnere: FK Knop, TF Dejgaard, SM Heimbürger, A Lund, M Christensen.


 

Redaktør