Joachim Størling

Seniorforsker, Teamleder,
Type 1 Diabetes Biology

Kontakt

E-mail: Joachim.stoerling@regionh.dk
Tlf. + 45 30 91 33 99


Forskningsområde

Min forskning dækker translationel og basal forskning inden for type 1 diabetes (T1D) patogenese. Mit primære mål er at undersøge de cellulære og molekylære mekanismer, der er involveret i den immun-medierede destruktion af beta-cellerne, der fører til T1D. En bedre forståelse af hvordan T1D-associarede gener, proteiner og faktorer påvirker beta-cellerne, vil på sigt kunne bruges at udvikle nye lægemidler til forebyggelse og behandlingT1D.

1. Test af type 1 diabetes (T1D) kandidatgener
T1D-associerede geners funktion evalueres i funktionelle undersøgelser i beta-celler og immunceller.

2. Pro- og anti-inflammatorisk signaltransduktion
De molekylære mekanismer, der ligger bag pro- og antiinflammatoriske/apoptotiske mediatorer undersøges i beta-celler.

3. Ikke-kodende RNA'er i T1D
Rollen og funktionen af ikke-kodende RNA'er, herunder mikroRNA'er, testes i beta-celler og immunceller gennem funktionelle undersøgelser.

Aktuel forskning

 1. SKAP2 i type 1 diabetes
Formål: At undersøge om genet SKAP2 ændrer beta-cellernes sårbarhed overfor apoptotisk celledød, samt hvorvidt SKAP2 påvirker resterende beta-cellefunktion i ny diagnosticerede T1D patienter.
Samarbejdspartnere: DL. Eizirik, AK Cardozo, B. Holst, HB Mortensen.

2. Osteocalcin og beta-celler

Formål: At klarlægge de potentielle gavnlige virkninger af knoglehormonet osteocalcin på beta-cellefunktionen.
Samarbejdspartnere: J. Johannesen, JOB. Madsen.

3. Rollen af brystmælk mikroRNA'er for immun- og beta-cellefunktion
Formål: At fastslå om mikroRNA'er i brystmælk ændrer immuncelleaktivering og/eller beta-cellefunktion.
Samarbejdspartnere: AH. Mirza, HB. Mortensen.


 

Redaktør