Joana Mendes Lopes de Melo

​Postdoc, ph.d., cand. scient,
Translationel type 1-diabetesforskning
Team: Immunodiabetology

​Kontakt

E-mail: joana.mendes.lopes.de.melo@regionh.dk
Tlf. 52 81 96 95

Forskningsområde

I mange sygdomme opstår der cellulære og molekylære forandringer før sygdommen er diagnosticeret. Dette gælder også for diabetes og nylige undersøgelser har vist, at forskellige metaboliske signaturer er forbundet med udviklingen af diabetes.

Min forskning har til formål at karakterisere ændringer i den cellulære bioenergi og forstå, hvordan det kan påvirke udviklingen og forløbet af diabetes, men også andre metaboliske sygdomme. Ved anvendelse af Seahorse ekstracellulær flux teknologi er det muligt at studere metaboliske forandringer i real-time på celleniveau

Aktuel forskning

Titel: Blodcelle bioenergetik i RESET-studiet

Formål: At undersøge den metaboliske status på et cellulært niveau før og efter 13 ugers tidsbegrænset spiseintervention hos personer med stor risiko for at udvikle type 2 diabetes. Samarbejdspartnere: K. Færch, J. Salling Quist

Titel: Ændringer i cellulær bioenergi under systemiske metaboliske sygdomme 

Formål: Cellulær katabolisme er påvirket i forskellige metaboliske lidelser såsom diabetes. Ved brug af forskellige cellemodelsystemer undersøges ændringer i cellulært indtag af forskellige metabolitter og deres nedbrydning til energiske molekyler.

Titel: Mitokondriefunktion i Astronaut-studiet.

Formål: I samarbejde med Diabetes Komplikationsgruppen undersøges virkningerne af SGLT2-hæmning på mitokondriefunktion i PBMC'ere hos personer med type 1 diabetes. (projektlink) Samarbejdspartnere: P. Rossing, M. Frimodt-Møller og J. C. Laursen
Redaktør