​​​​​​​

Jonas Salling Quist

Seniorforsker, ph.d., MSc
Klinisk Forebyggelsesforskning

Forskningsområde

I min forskning fokuserer jeg på appetit, døgnrytme, motion og stofskifte i forbindelse med forebyggelse og behandling af overvægt og type 2 diabetes. Inddragelse af målgruppen i designfasen og evalueringen af livsstilsinterventioner i samarbejde med kvalitative forskere er en central del af min forskning. Vi har i løbet af de seneste år bl.a. igangsat studier, der har til formål at undersøge om såkaldt tidsbegrænset spisning er effektivt og kan implementeres i forebyggelse og behandling af overvægt og type 2 diabetes. Ydermere samarbejder vi aktuelt med Novo Nordisk A/S om et forskningsprojekt, hvori vi vil undersøge appetitregulering hos personer med overvægt og type 2-diabetes og betydningen af timing af måltider og træning på appetit og stofskifte.

For nylig udviklede vi den innovative 'Steno Biometric Food Preference Task', en ny metode til at måle madpræferencer ved hjælp af en computertest og samtidige biometriske målinger. 

Vi har etableret et internationalt videnskabeligt netværk inden for døgnrytmeforskning i relation til stofskifte og livsstilsrelaterede sygdomme (CIRCLE-DOME). Ved siden af min stilling som Seniorforsker på SDCC er jeg også adjunkt ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet og gæsteforsker i forskningsgruppen Appetite Control & Energy Balance Research Group, ved Universitetet i Leeds i England.

Aktuelle forskningsprojekter

  • Hedonic and homeostatic appetite control in obesity and type 2 diabetes and the role of meal and exercise timing – the TIMEX study. Overkrydsningsforsøg

  • Time-restricted eating in the treatment of type 2 diabetes – the RESET2 study. 3 faser: brugerinvolvering ifm. design, 3-mdr. pilotstudie and 1-årigt kontrolleret lodtrækningsforsøg. 

  • Effects of time-restricted eating on body weight, behaviour and metabolism in individuals at high risk of type 2 diabetes – The RESET study. 3-mdr. kontrolleret lodtrækningsforsøg efterfulgt af 3-mdr. opfølgning.

  • Exploring time-restricted eating as a strategy to prevent weight gain in South Africans – the TESSA study. 3 faser: brugerinvolvering ifm. design, 2-mdr. pilotstudie and 1-årigt kontrolleret lodtrækningsforsøg. 

Publikationer

​Opdateret 20.10.2022

Redaktør