Karoline Kragelund Nielsen

Forsker, teamleder, ph.d., cand.scient.san.publ.
Diabetes Forebyggelsesforskning,
Team: Familier og livsforløb

Portrætfoto af teamleder og forsker Karoline Kragelund NielsenKontakt

E-mail: Karoline.Kragelund.Nielsen@regionh.dk
Tlf. 21 79 44 70

 

Forskningsområde

 • Sundhedsfremme og forebyggelse blandt familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Udvikling og evaluering af komplekse interventioner målrettet familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes.

 • Etniske og socio-økonomiske forskelle relateret til graviditetsdiabetes. Epidemiologiske studier af betydningen af etnicitet og socio-økonomisk position for kort- og langsigtede sundhedskonsekvenser blandt kvinder diagnosticeret med graviditetsdiabetes og deres familier. 

 • Barrierer og facilitatorer for graviditetsdiabetes-relaterede sundhedsydelser. Primært kvalitativ forskning af faktorer, der påvirker brugen af sundhedsydelser blandt gravide kvinder med diabetes eller blandt kvinder med tidligere graviditetsdiabetes.

 • Maternel hyperglykæmi blandt kvinder i Indien og andre lav- og mellemindkomst lande. Epidemiologisk og kvalitativ forskning af hvordan screening, behandling og langtidsopfølgning af kvinder med maternel hyperglykæmi kan implementeres eller forbedres i områder med få ressourcer. 

Aktuel forskning

FACE-IT: 

Evaluering af et co-created, tværsektorielt sundhedsfremme program for kvinder med tidligere graviditetsdiabetes og deres familier.

Formål: at øge livskvalitet og reducere risikoen for type 2 diabetes blandt kvinder med tidligere graviditetsdiabetes og deres familier.

Samarbejdspartnere:

 • Helle Terkildsen Maindal, Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Peter Damm, Center for Gravide med Diabetes, Rigshospitalet
 • Per Ovesen, Center for Gravide med Diabetes, Aarhus Universitets Hospital
 • Dorte Møller Jensen, Center for Gravide med Diabetes, Odense Universitets Hospital
 • Jørgen T. Lauridsen, Center for sundhedsøkonomisk forskning (COHERE), Syddansk Universitet
 • Martha Emneus, Applied Economics and Health Research Aps
 • Viola Burau, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Jette Kolding Kristensen, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
 • Aarhus, København og Odense kommune

Etnicitet og sociale forhold for gestationel diabetes mellitus

Formål: at undersøge etniske og socioøkonomiske forskelle i udviklingen af graviditetsdiabetes samt relaterede kort- og langsigtede risici.
Evt. samarbejdspartnere:

 • Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Peter Damm, Center for Gravide med Diabetes, Rigshospitalet
 • Gregers Stig Andersen, Steno Diabetes Center Copenhagen.Redaktør