Kim Katrine Bjerring Clemmensen

​Ph.d.-studerende, MD
Klinisk Forebyggelsesforskning

Forskningsområde

Prædiabetes og overvægt

Fokus på forebyggelse af type 2-diabetes blandt personer i høj risiko for at udvikle sygdommen.

Døgnrytme, glukagon og inkretin hormoner

Med fokus på betydningen af døgnrytmen, især længde af natlig faste på inkretin hormonrespons.

Aktuel forskning

RESET

Undersøge effekten af tidsbegrænset spisning på vægttab og metabolisme.

Sammenhæng mellem dapagliflozin, metformin og træning og glukagon koncentration hos personer med prædiabetes

Baseret på data fra PRE-D studiet undersøger vi sammenhængen mellem dapagliflozin, metformin og træning og glukagon koncentration hos personer med HbA1c defineret prædiabetes.

Inkretin hormoner og fastelængde

Baseret på data fra det danske ADDTION-PRO studie undersøges sammenhængen mellem længde af natlig faste og inkretin hormon respons til en oral glukose tolerance test.
 


Redaktør