Kirsten Lomborg

Seniorforsker, professor, ph.d., cand.cur.
Komplikationsforskning

seniorforsker Kirsten LomborgKontakt

E-mail: kirsten.elisabeth.lomborg@regionh.dk
Tlf. 30 69 04 32

Forskningsområde

Personcentreret behandling: Metoder til systematisk, individuel brugerinvolvering med fokus på fælles beslutningstagning, støtte til diabetesrelateret egenomsorg, PRO-data i klinisk praksis og personlig forløbsplanlægning.

Aktuel forskning

Beslutningsstøtte til personer med type 2 diabetes

Mål: At udvikle og afprøve effekten af et patientbeslutningsstøtteværktøj med tilhørende manual for dialog om sundhedsadfærd.
Samarbejdspartner: Diabetesklinikken

Skræddersyet diabetesundervisning for sygeplejersker og andre sundhedspersoner I psykiatrien

Mål: At udvikle og afprøve effekten af et skræddersyet uddannelsesforløb inden for diabetes til sygeplejefagligt personale i distriktspsykiatriske ambulatorier
Samarbejdspartnere: Psykiatrisk Center Nordsjælland og Psykiatrisk Center Ballerup

Skræddersyet diabetesundervisning for læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger

Mål: At undersøge om et blended læringsforløb kan forbedre behandlingen af patienter med diabetes på kirurgiske afdelinger
Samarbejdspartnere: Ortopædkirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Herlev-Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital  Redaktør