​​​

Kristine Færch

Forskningsleder, professor
Klinisk Forebyggelsesforskning

Kristine FærchKontakt

E-mail: kristine.faerch@regionh.dk
Tlf. 30 91 30 61


Forskningsområde

Diagnose og subklassificering

Fokuserer på at adressere kontroverser relateret til diagnostiske kriterier samt at bidrage med ny viden til subklassificeringen af prædiabetes og type 2 diabetes.

Patogenese og heterogenitet

Bidrager til forståelsen af sygdomsmekanismer, der fører til prædiabetes og type 2 diabetes samt at undersøge heterogenitet i udviklingen af type 2 diabetes.

Ætiologi af prædiabetes og type 2 diabetes

Undersøger livsstilens betydning, herunder hvilken rolle døgnrytmen og tidspunktet for kostindtag, fysisk aktivitet og søvn spiller, for udvikling af prædiabetes og type 2 diabetes.

Tidlig forebyggelse

Udvikler, afprøver og evaluerer nye forebyggende interventioner målrettet personer i høj risiko for at udvikle type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

Aktuel forskning 

Læs mere om studietLæs mere om studiet1. The PRE-D Trial
Læs mere om studiet (SDCC English website)

2. The RESET Trial
Læs mere om studiet (SDCC English website)

3. The PRESET study
Læs mere om studiet (SDCC English website)

4. The Whitehall II study
Læs mere om studiet (Whitehall website)

5. The Addition study
Læs mere om studiet (SDCC English website)

Publikationer

​ ​
Redaktør