Kristine Færch

​Seniorforsker, ph.d., teamleder
Patofysiologi og Forebyggelse, Klinisk Epidemiologi,

Kristine FærchKontakt

E-mail: kristine.faerch@regionh.dk
Tlf. 30 91 30 61


Forskningsområde

1. At undersøge patofysiologien bag udviklingen af type 2 diabetes i befolkningen:
At undersøge og belyse: heterogenitet i udviklingen af type 2 diabetes, sammenhængen mellem insulinresistens og betacelledysfunktion, og betydningen af inkretinhormoner, fedme, fysisk aktivitet og kost i den tidlige udvikling af type 2 diabetes.

2. Kliniske forsøg relateret til forebyggelse af type 2 diabetes og hjertekarsygdom:
Afprøvning af lægemidler og livsstilsinterventioner hos overvægtige personer i øget risiko for at udvikle type 2 diabetes og hjertekarsygdom.


Aktuel forskning 

1. PRE-D studiet
Formål: At sammenligne effekten af tre kortvarige glukosesænkende interventioner (træning, metformin og dapagliflozin) på glykæmisk variabilitet hos overvægtige personer med øget risiko for diabetes (dvs. prædiabetes, defineret som hæmoglobin A1c (HbA1c) 39–47 mmol/mol / 5.7%–6.4%). Sekundære formål er at undersøge effekten af interventionerne på kropskomposition og kardiometaboliske risikomarkører.
Samarbejdspartnere: Marit E. Jørgensen (SDCC), Frederik Persson (SDCC), Mathias Ried-Larsen (Rigshospitalet), Kristian Karstoft (Rigshospitalet). Studiet er sponsoreret af Novo Nordisk Fonden og Astra Zeneca A/S.
Læs mere om studietLæs mere om studietLæs mere om studiet


2. Whitehall II studiet
Formål: Ved hjælp af epidemiologiske analyser, at undersøge sammenhængen mellem præ-diabetes, livsstilsfaktorer og udviklingen af diabetes og hjertekarsygdom.
Samarbejdspartnere: Dorte Vistisen (SDCC), Eric Brunner (UCL, London, UK), Mika Kivimäki (UCL, London, UK), Adam Tabak (Semmelweis University, Hungary), Daniel R. Witte (Aarhus University, Aarhus), Adam Hulman (Aarhus University, Aarhus).

     

   

 

Redaktør