Kristoffer Panduro Madsen

Ph.d.-studerende, cand.merc.si, 
Diabetes Management Forskning,
Team: Psykosocial Sundhed og Støtte

Kontakt

E-mail: Kristoffer.panduro.madsen@regionh.dk
Tlf.: 21 35 17 37

Forskningsområde

  • Diabetes og diabetesteknologi: Optimering af behandling ved undersøgelse af brugen af insulinpumpe og kontinuerlige glukosemålere.

  • Adfærds- og eksperimentel sundhedsøkonomi: Undersøgelse af årsager og mekanismer for irrationel sundhedsadfærd/beslutningstagen.

  • Sundhedsøkonomisk evaluering: Udførelse af cost-utility/cost-effectiveness modeller af diabetesbehandlinger.

Aktuel forskning

Steno Tech

Formål: At afdække barrierer for succesful behandling med insulinpumpe (+/- kontinuerlig glukosemåler) hos personer med type 1 diabetes og udvikle nye personcentrerede behandlingsværktøjer til at overkomme disse barrierer. Disse behandlingsværktøjer vil blive testet i et randomiseret kontrolleret studium.

Samarbejdspartnere: Nordsjællands Hospital Hillerød, klinikken på SDCC, ernæring og teknologi-teamet på SDCC, Københavns Universitet, Syddansk Universitet

COVID-19 & Diabetes

Formål: At følge og rapportere niveauer og udviklingen af psykosocial sundhed hos personer med diabetes under COVID-19 pandemien.

Samarbejdspartnere: Diabetesforeningen, Københavns Universitet, Kræftens Bekæmpelse.
Redaktør