Lene Eide Joensen

​Forsker, ph.d., teamleder, cand.scient.san.publ
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Forskningsområde

Psykosocial støtte og diabetes: Forskning i psykosociale aspekter af diabetes, især metoder til at fremme psykosocial støtte med henblik på at reducere diabetes distress og forbedre livskvaliteten hos personer med diabetes.
Jeg gør brug af både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder i både eksplorativ forskning og interventionsforskning.

Aktuel forskning

1. Hvordan kan vi bruge patientrapporterede oplysninger til at fremme patientaktivering og psykosocial støtte i type 1 diabetes rutinekonsultationer?
Formål: At undersøge, hvordan patientrapporterede oplysninger om psykisk velbefindende kan anvendes i rutinekonsultationer for personer med type 1 diabetes for at:

  • Forbedre dialogen mellem personen med type 1 diabetes og lægen om patientens psykiske velbefindende i hverdagen 
  • Forbedre patientens psykiske velbefindende samt patientens muligheder for at passe sin diabetes og opnå tilfredsstillende langtidsblodsukker  
Studiet foretages i et samarbejde mellem SDCC Diabetes Management Research (Lene Eide Joensen, Julie Lindberg Wad og Ingrid Willaing), SDCC Complication Research and Clinic (Frederik Persson og Kirsten Nørgaard) og Nordsjællands Hospital (Frederik Persson).  

 
2. Diabetes distress og screening af risiko for diabetisk nyresygdom? PRIORITY sub-studie
.
Samarbejdspartnere: Studiet er et samarbejde mellem forskningsgrupperne  SDCC Complications Research (Peter Rossing, Morten Lindhardt og Marie Frimodt-Møller) og SDCC Diabetes Management Research (Lene Eide Joensen og Ingrid Willaing). 

3. Peer Support og voksne med diabetes
Formål:

  • At udvikle og afprøve peer support som en metode til at skabe og styrke diabetes-specifik social kapital blandt voksne med diabetes
  • At undersøge, om øget diabetes-specifik social kapital giver bedre muligheder for at håndtere diabetes i hverdagen samt resulterer i forbedret psykologisk velbefindende og HbA1c
     


Redaktør