Line Hjort

External Postdoc, ph.d.
Klinisk forebyggelsesforskning, team: Sundhed i Graviditet og Barndom

​Kontakt

E-mail: Line.hjort@regionh.dk
Tlf. 25 78 41 08

Forskningsområde

Epigenetik, graviditet, foster- og moderkage udvikling:

Molekylære mekanismer bag en sund og usund graviditet, og hvordan miljøet i livmoderen kan påvirke fosteret og barnets helbred senere i livet. Særligt fokus på epigenetik og genetik, inkl. DNA-methylering, non-coding RNA og telomerlængde, og søgning efter nye epigenetiske biomarkører, der kan bruges til sygdomsforebyggelse.

Diabetes og fedme under graviditet

Hvordan graviditets-, type 1 eller 2 diabetes under graviditeten ikke kun påvirker moderens, men også barnets senere helbred og risiko for diabetes, og hvordan dette kan forhindres.

Kardio-metaboliske sygdomme i udviklingslande

Forskning i mekanismerne bag ulandes som Tanzanias hurtige transmission fra primært at være belastet med infektionssygdomme, til at bevæge sig mod sygdomme som diabetes og hypertension inden for én generation.


Aktuel forskning

Titel: Diabetes under graviditeten og epigenetiske mekanismer - hvordan de første 9 måneder i livet kan påvirke barnets DNA og senere sundhed. (3 årig postdoc-studie).

Mål: Ved at integrere data fra danske, europæiske, tanzaniske og australske kohorter, der spænder fra før graviditet til barnet er voksent, er målet at afdække om diabetes og fedme hos moderen under graviditeten påvirker barnets epigenetik, DNA integritet og biologisk aldring (telomer-længde). Endvidere, at undersøge, om disse ændringer er anvendelige molekylære biomarkører til risikostratificering af disse børn.
Samarbejdspartnere: Prof. Peter Damm (Rigshospitalet), seniorforsker Louise Groth Grunnet (SDCC), Prof. Richard Saffery (Murdoch Children´s Research Institute), Prof. Gernot Desoye (Graz Medical University).

Titel: Anæmi- og malaria-påvirkning i graviditeten af barnets DNA og senere helbred - Hvordan forhindrer vi ikke-smitsomme sygdomme gennem generationer?

Mål: En opfølgnings-undersøgelse af 500 børn og mødre for at evaluere påvirkningen af anæmi og malaria under graviditet på mor-barn parets sundhed og børnenes epigenetiske mønstre, vækst, udvikling og risiko for kardio-metaboliske sygdomme.
Samarbejdspartnere: Ass. Prof. Christentze Schmiegelow (Københavns Universitet), Prof. Ib Bygbjerg (Københavns Universitet), Seniorforsker Louise Groth Grunnet (SDCC). 


Redaktør