Lone Banke Rasmussen

​Projektkoordinator, cand. Scient., ph.d., Master i Positiv Psykologi,
Diabetes Management Forskning,Sundhedsfremme>
Team: Sundhedspædagogiske interventioner

Forskningsområde

Etniske minoriteter med type 2 diabetes
Jeg beskæftiger mig med, hvordan man kan forbedre denne gruppes egen håndtering af diabetes.

Aktuel forskning

Forskningsprojekt – titel: CUlturally Sensitive TOols and Methods for ethnic minorities (CUSTOM)
Formål: Gennem kulturelt sensitiv diabetesuddannelse[NVO1]  at støtte etniske minoriteter med type 2 diabetes i at tage helbredsfremmende beslutninger angående deres behandling og få indsigt i deres mål, værdier og motivation til at forbedre deres håndtering af diabetes.

Samarbejdspartnere: 
Center for Diabetes (Københavns kommune), Hvidovre, Albertslund, Høje-Taastrup, [NVO2] Ishøj og Brøndby kommune

Redaktør