Louise Norman Jespersen

​Postdoc, ph.d, Cand.scient.san.publ
Diabetes Managementforskning
Team: Børn, unge, familier og diabetes

Forskningsområde

Hverdagsliv og ambulant diabeteskontrol

Det som giver mening fra et klinisk perspektiv, giver ikke nødvendigvis mening i hverdagslivet -og vice versa. Jeg fokuserer på krydsfeltet mellem hverdagsliv og regelmæssige ambulante diabetes-konsultationer for børn med diabetes og deres familier.

Spørgeskemaudvikling og-validering

Jeg er optaget af hvordan livskvalitet måles blandt kronisk syge og hvordan høj livskvalitet kan opnås og opleves forskelligt.

Aktuel forskning

Ambulante børnediabeteskonsultationer. -Erfaringer, behov og ønsker blandt børn med diabetes og deres forældre

Formål:
Formålet med dette studie er at bidrage til den eksisterende viden om, hvordan børn med diabetes og deres forældre oplever de ambulante diabeteskonsultationer. Vi har særlig interesse i at undersøge hvilke aspekter der anses som vigtige i forhold til etableringen af den nye SDCC børnediabetesklinik.

Systematisk oversigt over livskvalitetsmål anvendt til børn med diabetes

Formål:
Livskvalitet er et hyppigt anvendt udfaldsmål i studier af børn med diabetes. Imidlertid anvendes et stort antal forskellige måleinstrumenter, hvilket besværliggør sammenligning på tværs af studierne. Formålet med dette studie er at identificere og karakterisere de måleinstrumenter, som anvendes til at måles livskvalitet blandt børn (2-18 år) med diabetes.


Redaktør