Louise Norman Jespersen

​Postdoc, ph.d, Cand.scient.san.publ
Team: Børn, unge og familier
Diabetes Management, Sundhedsfremme,

Forskningsområde

1. Børn, unge og familier med diabetes
Jeg er særligt optaget af at generere ny viden, som kan forbedre livet for børn unge og familier med diabetes.

2. Spørgeskemaudvikling og-validering

Jeg har fokus på hvordan livskvalitet måles blandt kronisk syge og hvordan høj livskvalitet kan opnås og opleves forskelligt.


Aktuel forskning

1. Forskningsprojekt Opt in
Formål:

  1. At belyse hvordan 8-15-årige børn med type 1 diabetes, deres familier samt de sundhedsprofessionelle oplever diabeteskonsultationer i danske børnediabetesklinikker.
  2. At studere og observere børnediabeteskonsultationer for at identificere særligt gode processer på danske børnediabetesklinikker, samt 3) At undersøge hvordan de særligt gode processer kan inspirere udvikling af forskningsbaserede, konkrete og meningsfulde metoder/dialogværktøjer til brug i konsultationer med børn med diabetes og deres familier.

I samarbejde med alle Steno Diabetes Centre

2. Forskningsprojekt ABOUT TIME
Formål: At undersøge længerevarende erfaringer med at leve med børnediabetes i familien samt at studere forandringer i sundhed og egenomsorg over tid.

Redaktør