Louise Vedtofte

Postdoc, ph.d., cand. scient. i humanbiologi
Translationel type 2-diabetesforskning

​Kontakt

E-mail: Louise.vedtofte@regionh.dk
Tlf.  38 67 26 91

Forskningsområde

  • Kvinders sundhed og sygdom
    Jeg forsker i den basale sygdomsforståelse hos kvinder, der er i risiko for at udvikle type 2-diabetes og, om det er muligt at forebygge, at disse kvinder udvikler type 2-diabetes.

  • Life science-forskning
    Jeg koordinerer kliniske studier, hvor vi mod betaling fra et medicinalfirma undersøger effekten af medicinalfirmaets diabeteslægemiddel.

Aktuel forskning

1. Inkretineffekten hos patienter med polycystisk ovariesyndrom før og efter behandling af insulinresistens
Formål: at vurdere om kvinder med polycystisk ovariesyndrom og isoleret insulinresistens, men normal fasteplasmaglukose og normal glukosetolerance, har en nedsat inkretineffekt i forhold til en kontrolgruppe af raske kvinder


2. Effekten af liraglutide på glukosetolerancen og risikoen for type 2 diabetes hos kvinder med tidligere gestational diabetes
Formål: at undersøge effekten af glucagon-like peptide-1 receptor agonisten liraglutide på sygdomskarakteristika og risikoen for udvikling af type 2-diabetes hos kvinder med tidligere gestational diabetes.


Samarbejdspartnere: Elisabeth R. Mathiesen and Peter Damm, Center for gravide kvinder med diabetes, Rigshospitalet. Jens A. Svare, Gynækologisk og obstetrisk afdeling, Herlev Gentofte Hospital. Tine D. Clausen og Birgit Bødker, Gynækologisk og obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital. Charlotte Strandberg og Peter M. Gørtz, Røntgen og skanningsafdelingen, Herlev Gentofte Hospital, Jens Juul Holst,  Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet, Nicklas R. Jørgensen, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup. Henning Grønbeck, Medicinsk Hepatogastroenterologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.


3. Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, parallel-gruppe, multicenter studie til evaluering af effekten af efpeglenatide på kardiovaskulære endepunkter i type 2-diabetes patienter med høj kardiovaskulær risiko.
Formål: at undersøge om efpeglenatide (langtidsvirkende GLP-1 receptor agonist, som kan tages én gang om ugen) er lige så godt som placebo mht. udvikling af hjerte-kar-sygdomme hos type 2-diabetes patienter med høj risiko for hjerte-kar-sygdomme.
Samarbejdspartnere: Sanofi


4. Et 12/46/52 ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase 3 studie til evaluering af sikkerhed og effektivitet af relamorelin hos patienter med diabetisk gastroparese.
Formål: at sammenligne effektiviteten af relamorelin med placebo i deltagere med diabetisk gastroparese med hensyn til en sammensætning af de følgende kardinaltegn og symptomer på diabetisk gastroparese: kvalme, mavesmerter, postprandial fuldhed og oppustethed.
Samarbejdspartnere: Allergan


Redaktør