Mads Bølling

Postdoc, cand.pæd. i pædagogisk sociologi, ph.d.
Diabetes Forebyggelsesforskning
Team: Børn & unge

Mads BøllingKontakt

E-mail: mads.boelling@regionh.dk
Tlf. 91 16 73 38


Forskningsområde

Min forskning relaterer sig til tidlig indsatser i relation til livsstils- og levevilkårsrelaterede sygdomme, fx type 2 diabetes, i et livsforløbs-perspektiv målrettet hele populationen og risikogrupper af børn og unge.

Med afsæt i betydningen af fysiske miljøer og settings, fx i børnehaver og uddannelsesinstitutioner, har min forskning og relaterede interventioner hovedsageligt omhandlet arbejdsmetoden udeskole. Først og fremmest er udeskole et pædagogisk og didaktisk initiativ i skolen, men kan forstås som en ”add-in”-tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse. Foruden en hensigt om at styrke elevers dannelse og læring giver udeskole anledning at sikre øget sundhed, fysisk aktivitet og trivsel. For tiden er mine vigtigste forskningsområder

  • Procesevaluering af komplekse skole-baserede interventioner
    Nuværende og nye løsninger på monitorering af pædagogisk praksis i sundhedsfremme- og forebyggelsesinterventioner.

  • Natur-baserede indsatser
    Udvikling og effektevaluering af skovbørnehaver og udeskole, fx sammenhængene mellem eksponering for interventioner og fysisk aktivitet samt aspekter relateret til mental og social trivsel.

Aktuel forskning

TEACHOUT

Formål: I 2014-15 deltog over 1000 elever på 18 skoler i et eksperimentelt interventionsstudie om sammenhængen mellem udeskole og aspekter af børns fysiske, mentale og sociale sundhed under hensyntagen til elevers faglige læring. I TEACHOUT projektet arbejder vi videre med data fra udeskole-interventionen og undersøger blandt andet, hvordan de forskellige udfald påvirker og relaterer sig til hinanden.

Partnere: Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet


UNESCO Chair Global Health & Education (GHE)

Formål: Uddannelse og sundhed er indbyrdes afhængige og er fundamentale for at sikre børn og unge en bedre fremtid. Sammen med partnere fra 40 lande arbejder SDCC på at etablere og iværksætte tværnationale interventions- og forskningsinitiativer.

Redaktør