Mads Bølling

Forsker, cand.pæd. i pædagogisk sociologi, ph.d.
Diabetes Forebyggelsesforskning
Team: Børn & unge

Mads BøllingKontakt

E-mail: mads.boelling@regionh.dk
Tlf. 91 16 73 38


Forskningsområde

Det er af stor betydning at forebygge livsstils- og levevilkårsrelaterede sygdomme tidligt i livet. Det kan fx være type-2 diabetes eller mistrivsel. Min forskning er målrette udvikling og afprøvning af indsatser og initiativer et livsforløbs-perspektiv målrettet hele populationen af børn og unge og særskilte risikogrupper.

Skolen og tiden daginstitutioner fylder en stor del af børn og unges vågne timer. Jeg forsker i hvordan samspillet mellem fysiske miljøer i undervisningsinstitutioner og pædagogisk praksis kan være med til at styrke børn og unges sundhed. Min forskning handler hovedsageligt om pædagogisk arbejde i udendørs miljøer og særligt om arbejdsmåden udeskole. Først og fremmest er udeskole et pædagogisk og didaktisk initiativ i skolen, men kan forstås som en "add-in"-tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse. Foruden en hensigt om at styrke elevers dannelse og læring giver udeskole anledning til at sikre øget fysisk aktivitet og trivsel.

For tiden er mine vigtigste forskningsområder

  • Procesevaluering af komplekse skole-baserede interventioner.
  • Nuværende og nye løsninger på monitorering af pædagogisk praksis i sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer.
  • Udvikling og effektevaluering af udeskole og udepædagogisk praksis, fx sammenhængene mellem eksponering for udeskole og fysisk aktivitet samt aspekter relateret til skolemotivation, og mental og social trivsel.

Aktuel forskning

MOVEOUT: Et forsøg med udeskole – undervisning der bevæger

Hvilken betydning har udeskole for elevers bevægelsesadfærd, men også for motivation for skolearbejde og trivsel? Det undersøger vi i RCT-studiet MOVEOUT, der følger op på forskningsprojektet TEACHOUT. Vi bliver endnu klogere på udeskoles betydning for især sundhed og får mulighed for at konfirmere tidligere undersøgelser.

Resultaterne fra MOVEOUT har betydning når udeskole i fremtiden forventeligt implementeres på endnu flere skole. Studiet gennemføres i samarbejde med forskere fra Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) på Københavns Universitet og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kortlægning af udeskole

Hvor udbredt er udeskole i Danmark? Det undersøger vi i den tredje nationale kortlægning. Tidligere er der gennemført kortlægninger af udeskole i 2007 og i 2014. Data i den aktuelle kortlægning er indsamlet foråret 2019. Studiet gennemføres bl.a. i samarbejde med forskere fra VIAUC og CKFF.

Bevægelse og udeskole i natur og grønne områder

I undersøgelsen analyserer vi sammenhænge mellem fysisk aktivitet og udeskole i natur og grønne områder. Vi tager afsæt i accelerometerdata og geografiske data fra forskningsprojektet TEACHOUT. Studiet gennemføres bl.a. i samarbejde med forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet og CKFF.

SDCCforALL

Maddannelse og bevægelseskompetence er væsentlige aspekter af børn og unges sundhedskompetencer (’health literacy’). Flere interventionen i skolen har til formål at styrke disse aspekter. Imidlertid kan det være vanskeligt at styrke vidensdimensionen af maddannelse og bevægelseskompetence. Projektet undersøger hvorvidt forskere i maddannelse og bevægelseskompetence selv kan indgå i interventioner, som kilde til at understøtte elevers viden samt at inspirere dem til at leve en sundere hverdag, nu og her og i deres livsforløb.

Redaktør