Maria Beatriz Rodriguez Reino

​Videnskabelig assistent,
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: maria.beatriz.rodriguez.reino@regionh.dk
Tlf. +45 42 72 85 22


Forskningsområde

Psykosocial støtte
Udvikling af forskningsbaserede metoder og værktøjer til patientuddannelse og psykosocial støtte samt familietilgange til håndtering af diabetes.


Aktuel forskning

PIFT (PårørendeInddragelse, Forebyggelse og Tidlig opsporing)
Formål: I familier, hvor mindst ét medlem har type 2 diabetes, er det ofte svært at involvere hele familien i hverdagen med diabetes. PIFT-projektet har i tæt samarbejde med familier og sundhedsprofessionelle udviklet en værktøjskasse med dialogredskaber til at skabe gensidig positiv involvering i familier med type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere: Diabetesforeningen og Region SydDanmark
Læs mere om projektet


Se udvidet profil i PURE


Redaktør