Marie Frimodt-Møller

​Seniorforsker, teamleder
Komplikationsforskning

Kontakt

E-mail: marie.frimodt.moeller@regionh.dk
Tlf. 30 91 30 42

Forskningsområde

Diabetisk nefropati:

  • Kliniske studier om biomarkører og screeningmetoder til at identificere personer med øget risiko for hjertekarsygdom og udvikling af eller progression af diabetisk nyresygdom.
  • Kliniske interventionsstudier med farmaka målrettet forebyggelse af diabetisk nyresygdom samt hjertekarsygdom.

Hypertension og karstivhed

  • Kliniske interventionsstudier målrettet behandling af resistent hypertension
  • Kliniske studier med fokus på karstivhed både i forbindelse med intervention og risikostratificering.

Aktuel forskning

PROTON-PeRsOnalising Treatment Of diabetic Nephropathy – consortium

Principal Investigator: Prof. Peter Rossing 
Formål: At udvikle personlig medicinsk behandling for diabetisk nefropati baseret på multidimensionel omics-baseret fænotypning af diabetes.
Samarbejdspartnere: 
Prof.Dr.Per-Henrik Groop, Helsinki, Finland
Hiddo Lambers Heerspink, University Medical Center Groningen, Holland
Prof.Dr.Andrzej Krolewski, Joslin Diabetes Center, Boston

Herunder: 

PROTON – tværsnitsundersøgelse

Principal Investigator: Prof. Peter Rossing 
Formål: at søge viden om mekanismer, der ligger til grund for udvikling af nyresygdom i type 1 diabetes. Herunder tværsnits-undersøgelse af glycocalyx , tarm-bakterier, autonom og perifer neuropati, FACS analyse, proteomics og metabolomics.
Samarbejdspartnere:
Ph.d-studerende Signe Abitz Winther
PROTON-partnere nævnt ovenfor 
Prof. Dr.Oluf Borbye Pedersen og Torben Hansen, Københavns Universitet
Markku Lehto
Harald Mischak

PROTON– Autonom Neuropati

Principal Investigator: Prof. Peter Rossing 
Formål: At undersøge sammenhængen mellem autonom dysfunktion og forskellige grader af diabetisk nyresygdom samt dets relation til markører for mikrocirkulation, urin proteomics og etablerede kardiovaskulære biomarkører for endotel dysfunktion.
Samarbejdspartnere: 
Ph.d-.studerende Jens Christian Laursen
PROTON-partnere
Prof.Luciano Bernardi and Marco Bordino, Padua University, Italy

PROTON- BUTYFUL

Principal Investigator: Prof. Peter Rossing 
Formål: at undersøge effekten af 3 måneders behandling med natrium-butyrat på inflammation i tarmen og albuminuri hos patienter med type 1 diabetes. 
Samarbejdspartnere:
Ph.d.studerende: Ninna Hahn Tougaard
Ph.d.studerende Miia Mannerla, Markku Lehto og Per-Henrik Groop, Folkhälsan Research Center, Finland
PROTON-partnere, nævnt ovenfor

PLA2

Principal Investigator: Prof. Peter Rossing 
Formål: at bestemme forekomsten af subklinisk hjertekarsygdom blandt asymptomatiske individer med type 2 diabetes og uden tidligere hjertekar sygdom, hvor der benyttes 3D ultralyd til at estimere plaque volumen in halskarrene. Sekundært, at bestemme trombocyt funktionen, endothel dysfunktion og vaskulær inflammation og relatere disse mål med plaque volumen. 
Samarbejdspartnere:
Postdoc: Nete Tofte
Prof. Henrik Sillesen, Karkirurgisk afdeling, Rigshospitalet, 
Københavns Universitet   
Prof. Anne- Mette Hvas
Klinik for koagulopati/trombosis
Aarhus Universitets Hospital.

PLATON

Principal Investigator: Prof. Peter Rossing
Formål: at undersøge trombocyt aggregation I personer med type 1 diabetes med eller uden aspirin, stratificeret efter albuminurigrad sammenlignet med raske kontroller. At undersøge prævalensen af plaques i aa.carotides og sammenhængen mellem disse og trombocyt aggregation hos personer med type 1 diabetes. At undersøge om trombocytaggregation og plaquevolumen kan prædiktere plaques progression efter 2 år samt kardiovaskulære outcomes. 
Samarbejdspartnere: 
Ph.D studerende: Christina Gjerslev Poulsen
Prof. Henrik Sillesen, Karkirurgisk afdeling, Rigshospitalet, 
Københavns Universitet   
Prof. Anne- Mette Hvas
Klinik for koagulopati/trombosis
Aarhus Universitets Hospital. 

PERL-nyrebiopsi

Principal Investigator: Prof. Peter Rossing 
Formål: PERL-studiet er et dobbelt-blindet randomiseret klinisk studie, der undersøger effekten af medicinen allopurinol versus placebo på nyrefunktion. Der ønskes i aktuelle studie en nærmere karakteristik af deltagere i PERL-studiet, ved en nyrebiopsi for at undersøge mekanismer der fører til diabetisk nyresygdom med nyrebiospier.
Samarbejdspartnere:
Ph.D-studerende Christina Gjerlev Poulsen
Overlæge Thomas Elung-Jensen og Bo Feldt-Rasmussen, Nefrologisk afd. Rigshospitalet. Københavns Universitet
Markus Bitzer, Frank Brosius and Matthias Kretzler, University of Michigan
Michael Mauer, University of Minnesota

ZIRKUS

Principal Investigator: Dr.med Frederik Persson
Formål: at undersøge om kombinations behandling med det kaliumbindende Lokelma kan forbedre effekten af standard blokering af renin-angiotensin systemet, der ellers kan blive forhindret ved tilstedeværelsen af hyperkaliæmi. 
Samarbejdspartnere:
Ph.D-studerende Christina Gjerlev Poulsen
Ph.D-studerende Suvanjaa Sivalingam
Ph.D-studerende Niels Søndergård Heinrich
Overlæge, Ph.D Rikke Borg, Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde, 
Overlæge Hans Furuland, Njursektionen, Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset Uppsala. 
AstraZeneca AB
GCP-enheden, Københavns Universitet. 

RenaKVit

Formål: At undersøge effekten af 12 måneders supplement med Vitamin K2 på karstivhed og knoglestruktur i 200 dialysepatienter.
Samarbejdspartnere: 
Ph.d.studerende Karin Schousboe, 
Overlæge.Peter Marckman, Nefrologisk afdeling, Roskilde Universitets Hospital, 
overlæge Ditte Hansen, nefrologisk afdeling, Herlev Universitets Hospital.

The role of Vitamin K in cardiovascular disease and diabetes: epidemiological, clinical and genetic studies

Principal Investigator: Allan Linneberg.
Formål: At estimere indtaget af vitamin K in en almindelig dansk population og validere biomarkører for vitamin K status mod direkte målte vitamin K metabolitter samt undersøge om lav vitamin K status øger risiko for samt incidens af hjertekarsygdom i to kliniske studier af personer med hhv. type 1 og type 2 diabetes med forskellige grader af nyrefunktionspåvirkning samt i tre generelle befolkningsundersøgelser. Herunder eventuelle kausale effekter af vitamin K på risiko for hjertekarsygdom via genetiske varianter. At undersøge sammenhængen mellem vitamin K status og tarm mikrobiota. 
Samarbejdspartnere:
Professor Allan Linneberg, Center for Clinical Research and Prevention, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler. 
Sektionschef Betina Heinsbæk Tuesen.


 

Redaktør