Marie Frimodt-Møller

​Seniorforsker, teamleder
Komplikationsforskningen

Kontakt

E-mail: marie.frimodt.moeller@regionh.dk
Tlf. 30 91 30 42

Forskningsområde

1.Diabetisk nefropati:
Kliniske studier om biomarkører og screeningmetoder til at identificere personer med øget risiko for hjertekarsygdom og udvikling af eller progression af diabetisk nyresygdom.
Kliniske interventionsstudier med farmaka målrettet forebyggelse af diabetisk nyresygdom samt hjertekarsygdom.


2. Hypertension og karstivhed
Kliniske interventionsstudier målrettet behandling af resistent hypertension
Kliniske studier med fokus på karstivhed både i forbindelse med intervention og risikostratificering.

Aktuel forskning

1. PRIORITY – Proteomic prediction and Renin angiotensin aldosterone system Inhibition prevention Of early diabetic nephRopathy In TYpe 2 diabetic patients with normoalbuminuria
Formål: At undersøge:
Om urin-proteomics kan prædiktere udvikling af diabetisk nyresygdom I en kohorte på ca. 2000 patienter med type 2 diabetes.
Om behandling med spironolakton kan forebygge udvikling af diabetisk nyresygdom
Samarbejdspartnere: Prof.Dr.Christian Delles, Glasgow University, Scotland
Harald Mischak – Mosaiques Diagnostics, Germany, Prof. Dr. Heiko von der Leyen, Hannover Clinical Trial Center,  Germany, 18 study sites in Europe
 
2. PRIORITY – Diabetes distress
Formål: At undersøge i PRIORITY populationen i hvilken grad  opdeling af patienter i høj og lav risiko for nyresygdom, påvirker diabetes distress.
Samarbejdspartnere: Lene Joensen, Sundhedsfremme SDCC

3. PROTON-PeRsOnalising Treatment Of diabetic Nephropathy - konsortium
Formål: At udvikle personlig medicinsk behandling for diabetisk nefropati baseret på multidimensionel omics-baseret fænotypning af diabetes.
Samarbejdspartnere: Prof.Dr.Per-Henrik Groop, Helsinki, Finland, Hiddo Lambers Heerspink, University Medical Center Groningen, Holland
Prof.Dr.Andrzej Krolewski, Joslin Diabetes Center, Boston


Herunder:
4. PROTON – tværsnitsundersøgelse
Formål: at søge viden om mekanismer, der ligger til grund for udvikling af nyresygdom i type 1 diabetes. Herunder tværsnits-undersøgelse af glycocalyx , tarm-bakterier, autonom og perifer neuropati, FACS analyse, proteomics og metabolomics.
Samarbejdspartnere:
PROTON-partnere nævnt ovenfor
Prof. Dr.Oluf Borbye Pedersen og Torben Hansen, Københavns Universitet
Markku Lehto
Harald Mischak


5. PROTON– Autonom Neuropati
Formål: At undersøge sammenhængen mellem autonom dysfunktion og forskellige grader af diabetisk nyresygdom samt dets relation til markører for mikrocirkulation, urin proteomics og etablerede kardiovaskulære biomarkører for endotel dysfunktion.
Samarbejdspartnere:
PROTON-partnere
Prof.Luciano Bernardi and Marco Bordino, Padua University, Italy


6. PROTON – MicroREx
Formål: At undersøge reproducerbar og undersøgelsesomstændigheder for nyt apparatur GlycoCheck ® til vurdering af mikrocirkulation
Samarbejdspartnere:
PROTON-partnere
Prof. Hiddo Lambers Heerspink, University Medical Center Groningen, Holland


7. DAPKID
Formål: At undersøge effekten af SGLT-2 inhibitor behandling (Dapagliflozin) på urin-udskillelsen hos patienter med type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere:
AstraZeneca
Magnus Jensen, Flemming Olsen, Kardiologisk afd. Gentofte Hospital.
Harald Mischak, Mosaiques Diagnostics, Hannover.


8. C3M i type 2 diabetes
Formål: At undersøge sammenhængen mellem fibrosemarkøren C3M og kardiovaskulær sygdom og fald i nyrefunktion i  200 patienter med type 2 diabetes og 6 års follow-up.
Samarbejdspartnere:
Federica Genovese og Daniel Guldager Kring Rasmussen, Nordic Bioscience


9. BINGO-studiet
Formål: At undersøge effekten af behandling med nyt stof neprilysin-inhibitor BI 690517 af resistent hypertension hos patienter med diabetisk nefropati mhp. sikkerhed og tolerance.
Samarbejdspartnere: Boehringer Ingelheim


10 .RenaKVit
Formål: At undersøge effekten af 12 måneders supplement med Vitamin K2 på karstivhed og knoglestruktur i 200 dialysepatienter.
Samarbejdspartnere: ph.d.stud Karin Schousboe, Ovl.Peter Marckman, Nefrologisk afdeling, Roskilde Hospital, ovl. Ditte Hansen, nefrologisk afdeling, Herlev Hospital.

 

Redaktør