Marie Petri

Projektkoordinator
Diabetes Forebyggelsesforskning
Team: Borgere og bæredygtige byer

​Kontakt

E-mail: Marie.petri@regionh.dk
Tlf. 21 17 50 91

Aktuel forskning

Tingbjerg Changing Diabetes (TCD)


Formål: Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) er en langsigtet strategisk indsats, der handler om at skabe trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes blandt beboere i Tingbjerg, som er et udsat boligområde i København NV.

TCD er bygget op omkring et dynamisk og alsidigt partnerskab, der udvikler og gennemfører lokale aktiviteter og projekter. Alle aktiviteter og projekter i Tingbjerg Changing Diabetes samskabes med Tingbjergs borgere og lokale aktører og tager derfor afsæt i lokalområdets ressourcer, interesser, ønsker og behov.

Supersetting tilgangen fungerer som indsatsstrategi i TCD, hvor fem principper (integration, deltagelse, handlekompetence, kontekst og viden) guider udvikling og implementering af alle interventionskomponenter i TCD.Redaktør