Merete Bechmann Christensen

​Ph.d.-studerende, MD
Diabetesteknologiforskning

Forskningsområde

Teknologi til behandling af type 2-diabetes

Kan insulinpumper, kontinuerlige glukosemålere og boluskalkulatorer samt apps med fordel anvendes i behandling af type 2-diabetes; hjemme eller under indlæggelse.

Udvikling af nye altorimer/teknologier

Udvikling af ny algoritme til behandling med basal-bolus insulin hos indlagte patienter med type 2-diabetes.

Aktuel forskning

iPDM-GO projekt

Formål: at teste en ny app til diabeteshåndtering og kommunikation mellem patient og behandler.
Samarbejdspartnere: DTU, CFD. Projektet er en del af det EU-støttede projekt 'Integrated Personalized Diabetes Management Goes Europe' (iPDM-GO).

IDA-2 projekt

Formål: at undersøge effekten af insulinbehandling med både langtidsvirkende og korttidsvirkende insulin til indlagte patienter med type 2-diabetes sammenlignet med standard behandling. 
Samarbejdspartnere: Hvidovre Hospital

 

Redaktør