Merete Bechmann Christensen

​Ph.d.-studerende, MD
Diabetes Technology

Forskningsområde

Teknologi til behandling af type 2 diabetes
Kan insulinpumper, kontinuerlige glukosemålere og boluskalkulatorer samt apps med fordel anvendes i behandling af type 2 diabetes; hjemme eller under indlæggelse og til kommunikation mellem behandlere og personer med diabetes?

Aktuel forskning

Ward CGM projekt
Formål: At undersøge svingninger i blodglukose i forbindelse med indlæggelse i hospitalsafdelinger i forbindelse med kar-og abdominalkirurgi. På sigt udvikle o teste et alarmsystem til plejepersonale om hypo-og hyperglykæmi.
Samarbejdspartnere: WARD gruppen (anæstesilæger RH/BBH og DTU).


 

Redaktør