Mette Andersen Nexø

​Forsker, ph.d.
Diabetes Managementforskning

Kontakt

E-mail: mette.andersen.nexoe@regionh.dk
Tlf.21 58 92 56

Forskningsområde

Livskvalitet og diabetes
Min forskning undersøger psykosociale aspekter af hverdags- og arbejdslivet hos folk med diabetes samt måder at forbedre livskvaliteten. 

Forbedring af mentalt helbred
Med en baggrund som psykolog har jeg særlig fokus på at skabe ny viden, der kan forbedre det mentale helbred hos personer, der lever med kronisk sygdom.
 
Jeg har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder, eksempelvis kvalitative interviews, udvikling og validering af spørgeskemaer (QOL, PRO), systematiske reviews, register studier.

Aktuel forskning

Type 1 job: At udvikle og afprøve indsatser, som har til formål at forebygge unødvendige begrænsninger forbundet med at håndtere T1D i arbejdslivet og hermed også at forbedre livskvaliteten


Arbejdsmarkedsudfald, arbejdslivslængde og social ulighed hos personer med type 1 og type 2 diabetes

Redaktør