Mette Kirstine Tørslev

​Postdoc, MA Antropologi, ph.d. Folkesundhedsvidenskab
Diabetes Forebyggelsesforskning
Team: Borgere og bæredygtige byer

Forskningsområde

Sundhedsfremme i lokalsamfund

Jeg arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse af type 2 diabetes med fokus på borgerinvolvering og social mobilisering til styrkelse af lokale fællesskaber.  

Jeg arbejder med udvikling af og forskning inden for konkrete sundhedsfremmende indsatser i byer og lokalsamfund. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi gennem lokale indsatser kan arbejde for at skabe mere social og etnisk lighed i sundhed. Derudover forsker jeg i børnefamiliers deltagelse i lokalt forankret sundhedsfremme.

Forskningen fokuserer på tværsektoriel partnerskabsdannelse samt borgerinddragelse i sundhedsfremme i byer og lokalsamfund. I den sammenhæng er jeg særligt optaget af, hvordan vi opbygger effektive, bæredygtige samarbejder på tværs af sektorer og skaber handling blandt professionelle interessenter i lokalsamfundet. 

Konkret taget forskningen tager udgangspunkt i supersetting tilgangen som indsatsstrategi med fokus på i hvilken udstrækning effektive teknologier (koncepter, principper, værktøjer og metoder) kan overføres til og anvendes i forskellige by- og lokalsamfundskontekster.

Samskabelse og participatoriske metoder:

Jeg arbejder med samskabelse i forbindelse med udvikling, afprøvning og evaluering af konkrete indsatser. Med udgangspunkt i en model for Community Action Research (CAR forskningscirklen) arbejder jeg med: Sam-analyse af lokal kontekst, som involverer borgere og professionelle aktører i karakteriseringen af socialt udsatte lokalsamfund; Sam-skabelse af indsatser, som involverer borgere og professionelle aktører i udvikling og implementering af indsatser i lokalsamfundet; og 
Sam-evaluering af aktiviteter, som involverer træning af borgere og professionelle aktører i evalueringen af indsatser og aktiviteter i lokalsamfundet. 

Metodisk arbejder jeg med participatoriske, kreative og visuelle metoder, der fremmer deltagelse og involvering af forskellige målgrupper.


Aktuelle Forskning

Sundhedsfremme i lokalsamfund: 

Jeg arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse af type 2 diabetes med fokus på borgerinvolvering og social mobilisering til styrkelse af lokale fællesskaber.  

Jeg arbejder med udvikling af og forskning inden for konkrete sundhedsfremmende indsatser i byer og lokalsamfund. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi gennem lokale indsatser kan arbejde for at skabe mere social og etnisk lighed i sundhed. Derudover forsker jeg i børnefamiliers deltagelse i lokalt forankret sundhedsfremme.

Forskningen fokuserer på tværsektoriel partnerskabsdannelse samt borgerinddragelse i sundhedsfremme i byer og lokalsamfund. I den sammenhæng er jeg særligt optaget af, hvordan vi opbygger effektive, bæredygtige samarbejder på tværs af sektorer og skaber handling blandt professionelle interessenter i lokalsamfundet. 

Konkret taget forskningen tager udgangspunkt i supersetting tilgangen som indsatsstrategi med fokus på i hvilken udstrækning effektive teknologier (koncepter, principper, værktøjer og metoder) kan overføres til og anvendes i forskellige by- og lokalsamfundskontekster.

Samskabelse og participatoriske metoder:

Jeg arbejder med samskabelse i forbindelse med udvikling, afprøvning og evaluering af konkrete indsatser. Med udgangspunkt i en model for Community Action Research (CAR forskningscirklen) arbejder jeg med: Sam-analyse af lokal kontekst, som involverer borgere og professionelle aktører i karakteriseringen af socialt udsatte lokalsamfund; Sam-skabelse af indsatser, som involverer borgere og professionelle aktører i udvikling og implementering af indsatser i lokalsamfundet; og 
Sam-evaluering af aktiviteter, som involverer træning af borgere og professionelle aktører i evalueringen af indsatser og aktiviteter i lokalsamfundet. 

Metodisk arbejder jeg med participatoriske, kreative og visuelle metoder, der fremmer deltagelse og involvering af forskellige målgrupper.

Tingbjerg Changing Diabetes (TCD)

Formål: Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) er en langsigtet strategisk indsats, der handler om at skabe trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes blandt beboere i Tingbjerg, som er et udsat boligområde i København NV.

TCD er bygget op omkring et dynamisk og alsidigt partnerskab, der udvikler og gennemfører lokale aktiviteter og projekter. Alle aktiviteter og projekter i Tingbjerg Changing Diabetes samskabes med Tingbjergs borgere og lokale aktører og tager derfor afsæt i lokalområdets ressourcer, interesser, ønsker og behov.

Supersetting tilgangen fungerer som indsatsstrategi i TCD, hvor fem principper (integration, deltagelse, handlekompetence, kontekst og viden) guider udvikling og implementering af alle interventionskomponenter i TCD.

Vores Sunde Hverdag (VSH)

Formål: Vores Sunde Hverdag er et forsknings- og partnerskabsprojekt, hvis overordnede formål er at skabe positive og målbare forandringer i borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet.

Projektet vil desuden udvikle og afprøve en model for sundhedsfremmende interventioner i kommuner og lokalsamfund. Vores Sunde Hverdag arbejder med et helhedsorienteret perspektiv, som går på tværs af kommunale forvaltninger og på tværs af offentlige, private og civile aktører.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og fire kommuner. 
 

Redaktør