Mikkel Bo Schneller

​Postdoc, MSc og PhD.
Diabetes Forebyggelsesforskning

​Kontakt

E-mail: Mikkel.bo.schneller@regionh.dk
Tlf. 40 98 07 27

Forskningsområde

1. Fremme af fysisk aktivitet i dagligdagen
Mit arbejde omhandler indsamling og analyse af fysisk aktivitets- og helbredsdata. Herunder har jeg sideprojekter der omhandler metodeudvikling indenfor måling af dagligdags fysisk aktivitet med sensorer, primært accelerometre.


2. Sundhedsprofiler i den generelle befolkning
Jeg arbejder i en delestilling, hvor 40 % af min arbejdstid er Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Her assisterer jeg med indsamling, bearbejdning af sundhedsdata.


Aktuel forskning

1. TEACHOUT
Formål: At undersøge sammenhænge mellem mængde af udeskole i 3.-6. klasser og akademisk læring, fysisk aktivitet, motivation, sociale relationer og trivsel.
TEACHOUT er et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet og VIA University College. Læs mere om projektet


2. Stillesiddende adfærd og fysisk aktivitet i Helbred 2016

Formål: At beskrive dagligdags objektivt målt søvn, stillesiddende adfærd og fysisk aktivitet i den voksne population og disses sammenhæng med risiko for udvikling af hjertekarsygdomme.Redaktør