Morten Hulvej Rod

Sundhedsfremmechef
Professor, ph.d., ​cand.scient.anth.

Kontakt

E-mail: Morten.hulvej.rod@regionh.dk
Tlf. 28 51 51 21

Forskningsområde

1. Sundhedsfremme og forebyggelse: særligt kommunernes praksis på forebyggelsesområdet, tværsektorielt og -professionelt samarbejde, evidens og etik.

2. Interventionsforskning og evaluering: særligt med fokus på implementering, processtudier og betydningen af kontekst

3. Lighed i sundhed:
særligt fokus på udsatte børn og unge, sammenhænge mellem sundhed og sociale forhold

Aktuel forskning

Forskning for forbedring:
Jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe nye former for forbindelser mellem forskning og praksis, særligt med henblik på at reducere ulighed i sundhed.

Det handler dels om at udvikle måder, hvorpå forskningen kan bidrage til at skabe konkrete forbedringer i praksis og dels om at skabe bedre grundlag for praksis-informeret forskning. I den forbindelse er jeg inspireret af  - og interesseret i at kombinere – tilgange som forbedringsvidenskab, aktionsforskning og etnografi.

Redaktør