Nana Folmann Hempler

​Seniorforsker og teamleder
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Nana Folmann HemplerKontakt

E-mail: nana.folmann.hempler@regionh.dk
Tlf. 30 91 30 04


Forskningsområde

Sårbare grupper: udvikling og evaluering af interventioner målrettet sårbare grupper fx etniske minoritetsgrupper og personer med psykisk sårbarhed og type 2 diabetes.

Uddannelsesværktøjer: udvikling og implementering af metoder, dialogværktøjer og modeller til diabetesuddannelse og støtte samt kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.

Designbaserede forskningsmetoder: Anvender brugerdrevet innovation, hvor målgruppen er aktivt involveret i forskningsprocessen. Anvender kvantitative og kvalitative metoder, teoridreven evaluering, og udvikling af innovative metoder, der måler og undersøger patientinvolvering i behandlingen og sundhedsprofessionelles kompetencer mht. at facilitere patientcentreret undervisning. 

Aktuel forskning

Livsstilsguide i praksis – sundhedspædagogisk samarbejde mellem professionelle og voksne med psykisk sygdom

Formål: Personer med alvorlig psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end den øvrige danske befolkning. Størstedelen af overdødeligheden skyldes livsstilssygdomme, herunder hjertekarsygdomme og diabetes.
Formålet er at udvikle og evaluere et sundhedspædagogisk koncept, der fremmer sundheden hos voksne med psykisk sygdom. Med afsæt i det sundhedspædagogiske koncept er der udviklet et uddannelsesprogram for 155 professionelle med fokus på at forbedre professionelles kommunikationsform og samarbejdsevner.
Samarbejdspartnere: Region Syddanmark, 22 syddanske kommuner, UC Syd.

Udvikling og test af innovative metoder til diabetesuddannelse målrettet etniske minoritetsgrupper med type 2 diabetes

Formål: Sammenlignet med etniske danskere har ikke-vestlige immigranter 2,5 gange større risiko for at udvikle type 2 diabetes. Samtidig har gruppen dårligere udbytte af rehabilitering og diabetesuddannelse.
Formålet med dette studie er at udvikle, teste og evaluere metoder, der forbedrer etniske minoriteters håndtering af diabetes. Målgruppen omfatter voksne med type 2 diabetes, hvor modersmålet er arabisk, tyrkisk, urdu eller tyrkisk. 
Samarbejdspartnere: Center for Diabetes, Københavns Kommune. 

 


Redaktør