Natasja Bjerre Martinsen

​Ph.d.-studerende og cand.scient.soc,
Diabetes Management, Sundhedsfremme
Team: Sundhedspædagogiske interventioner

Forskningsområde

Vægttab, forebyggelse af type 2 diabetes og tidsbegrænset spisning

Jeg undersøger adfærdsinterventioner rettet mod vægttab og ændring af spisevaner. Jeg er især interesseret i forebyggelse af type 2 diabetes og overvægt med fokus på tidsbegrænset spisning. Herunder hvorvidt tidsbegrænset spisning kan implementeres og opretholdes i hverdagslivet. Jeg undersøger dette ved hjælp af kvalitative forskningsmetoder.

Aktuel forskning

Forskningsprojekt: Tidsbegrænset spisning til forebyggelse af type 2 diabetes – Motivation, strategier og implementering i hverdagslivet.

Formålet med projektet er at undersøge deltagernes motivation for at deltage i en vægttabsintervention med fokus på tidsbegrænset spisning samt deres oplevelser med at spise inden for et bestemt tidsinterval hver dag. Med projektet ønsker jeg at bidrage med viden om, hvilke strategier der kan føre til succesfuld implementering af tidsbegrænset spisning i hverdagen og undersøge, hvorvidt dette spisemønster kan opretholdes. Projektet vil hertil sætte fokus på adfærdsmæssige aspekter, som kan bidrage til at styrke sundhedsfremmende aktiviteter inden for vægttabsområdet. 

Projektet er en del af RESET-projektet, som har til formål at undersøge, hvilke effekter tidsbegrænset spisning (time-restricted eating) kan have på adfærd og metabolisme.


Redaktør