​​​​

Per Gustav Hagelqvist

​Ph.d.-studerende, MD
Translationel Type-2 diabetesforskning

Kontakt

E-mail: Per.gustav.hagelqvist.01@regionh.dk
Tlf. 31 39 03 46​


Forskningsområde

Akutte effekter på hjertekar-systemet ved hypoglykæmi og udsving i blodsukker hos patienter med type 1-diabetes

.

Aktuel forskning

Hypoglykæmi og kardielle arytmier hos patienter med type 1-diabetes, ”Hypo-Heart 1”
Formål: At undersøge, hvorvidt episoder med klinisk relevante arytmier kan associeres med hypoglykæmi og/eller glykæmisk variabilitet.  

Kardiovaskulære effekter ved træningsrelateret hypoglykæmi. ”Hypo-Heart Exercise”
Formål: At detektere potentielle kardiovaskulære risikofaktorer relateret til udsving i blodsukker. Mere specifikt, at undersøge akutte effekter på hjerterytme og koagulation ved hhv. træningsrelateret hypoglykæmi og hypoglykæmi i hvile hos patienter med type 1-diabetes.  

Kardiovaskulære effekter ved hurtigt faldende blodsukker. ”Rapid-Heart studiet”
Formål: At detektere potentielle kardiovaskulære risikofaktorer relateret til udsving i blodsukker. Dette gøres ved at undersøge akutte effekter på hjerterytme, koagulation og hjertets pumpefunktion ved hhv. hurtigt og langsomt faldende blodsukker hos patienter med type 1-diabetes.  

​​

 Redaktør