Peter Bentsen

​Professor, seniorforsker, teamleder
Diabetes Forebyggelsesforskning

Kontakt

E-mail: peter.bocz.bentsen@regionh.dk
Tlf. 30 91 28 71


Forskningsområde

Min forskning og relaterede interventionsprojekter er ret bred og tværfaglig, men min forskning har generelt fokuseret på ‘people, places, pedagogies’ i relation til børn og unges sundhed, trivsel og læring i krydsfeltet mellem sundheds-, socialvidenskab og humaniora. For tiden er mine vigtigste forskningsområder og foci:

1. Forebyggelse af diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i et livsforløbs-perspektiv
Forskning har vist, hvordan risiko for ikke-smitsomme sygdomme gradvist udvikles i løbet af livet. Dette brede perspektiv er afgørende for sundhedsfremme og udvikling af interventioner, dels som vejledning for hvor det er bedst at intervenere, og dels som en påmindelse om, at sammenhængene mellem årsag og virkning kan spænde over mange år.

2. Udvikling og evaluering af 'real-world' komplekse sundheds- og uddannelsesinterventioner
Baseret på grundig forskning er mit fokus at systematisk udvikle, evaluere og implementere effektive og bæredygtige interventioner, programmer og metoder i forskellige settings i børns og unges hverdag, fx skoler, grønne områder, museer og lokalsamfund.

3. Sundhedsfremme & (ud)dannelse
Jeg fokuserer på en kombination af sundhedsfremme- og uddannelsesforskning med primært fokus på børns og unges sundhed, trivsel og læring i skoler og lokalsamfund. Sundhed og (ud)dannelse er indbyrdes afhængige: Hvad der påvirker det ene påvirker også det andet – og vice versa. For eksempel lever veluddannede børn sundere liv, mens sunde børn bedre er i stand til at lære. Derfor kan der kan være mange potentialer i at integrere og tilpasse sundhedsfremme med skolens vigtigste mål og målsætninger på en måde, så det ikke opleves som ”add-on”, men snarere som ”add-in”.
 

Aktuel forskning

1. PULS
Læs om projektet

2. TEACHOUT
Læs om projektet

3. ASFALT
Læs om projektet

4. SHAPE U UP

 


     

Redaktør