Peter Elsborg

​Postdoc,
Diabetes Forebyggelse, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: Peter.elsborg@regionh.dk
Tlf. 51 92 12 49

Forskningsområde

  • Psykologi og idrætsdeltagelse: Psykologiske konstrukter’s (eg. Motivation) betydning for vedvarende idrætsdeltagelse.
  • Psykometri: Måling af psykologiske konstrukter ved hjælp af psykometrisk validerede spørgeskemaer.

Aktuel forskning

 1. Forskningsprojekt – ASFALT
Formål: At forebygge overvægt og diabetes ved at få socialt og sundhedsmæssigt udsatte børn og unge i alderen 8-25 år til at blive mere idrætsaktive i hverdagen og at styrke deres sociale relationer, trivsel og empowerment.

2. GAME

 


Redaktør