Pil Lindgreen

Postdoc, ph.d., MScN, RN
Diabetes Management forskning, Sundhedsfremme

​Kontakt

E-mail: pil.lindgreen@regionh.dk
Tlf. 20 52 91 18

Forskningsområde

  • Psykosocial støtte til personer med diabetes: Afdækning af behov hos personer med diabetes for psykosocial støtte samt udvikling og afprøvning af redskaber til facilitering af støtten, herunder behandlingsinterventioner og teknologiske redskaber.

  • Digital selvmonitorering i behandlingsregimer: Udforskning af, hvordan digital selvmonitorering, fx via smartphoneapps, påvirker patienter og behandleres oplevelse af behandlingsforløbet, herunder deres samarbejde.

  • Udvikling, implementering or evaluering af en diabetes distress-indsats til personer med type 2 diabetes.

Aktuel forskning

Udvikling, implementering or evaluering af en diabetes distress-indsats til personer med type 2 diabetes.

Formål: At udvikle, implementere og evaluere et diabetes distress-behandlingsprogram til personer med type 2 diabetes. Programmet skal indeholde:

  • Systematiske screeningsprocedurer for diabetes distress i primær og sekundær sektor.
  • Procedurer for henvisning til en diabetes distress-intervention ved behov.
  • En niveaudelt intervention til reduktion af diabetes distress.

Programmet designes i samarbejde med patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og andre interessenter.

Samarbejdspartnere: Steno Diabetes Center Sjælland, Københavns Universitet, almen praksis samt sundhedscentre i Holbæk Kommune samt Department of Family and Community Medicine ved University of California, San Francisco.


iPDM-Go (integrated Personalized Diabetes Management on the Go)

Formål: At udvikle og afprøve en digital platform, der har til formål at styrke kommunikationen mellem personer med type 2 diabetes og alment praktiserende læger.

Samarbejdspartnere: Roche, Center for Diabetes, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet.

Redaktør