Pil Lindgreen

Postdoc, ph.d.
Cand. cur., Sygeplejerske

Diabetes Managementforskning, Sundhedsfremme

​Kontakt

E-mail: pil.lindgreen@regionh.dk
Tlf. 20 52 91 18

Forskningsområde

  • Diabetes og spiseforstyrret adfærd: Afdækning af biopsykosociale behov for støtte og behandling hos personer med diabetes og spiseforstyrret adfærd med henblik på at udvikle og afprøve metoder til at varetage de identificerede behov.


  • Psykosocial støtte til personer med diabetes-stress: Afdækning og måling af diabetes-stress hos personer med diabetes med henblik på at identificere deres behov for psykosocial støtte og udvikle metoder til at facilitere psykosocial støtte.

Aktuel forskning

Hvordan kan vi opspore og håndtere biopsykosociale støtte- og behandlingsbehov hos personer med sameksisterende type 1 eller type 2 diabetes og spiseforstyrret adfærd? Et forskningsbaseret udviklings- og afprøvningsstudie. 

Formål: At undersøge hvilke biopsykosociale behov for støtte og behandling, personer med diabetes (type 1 eller type 2) og spiseforstyrret adfærd har, samt at udvikle og afprøve kliniske metoder, der varetager de identificerede behov. Støtte- og behandlingsmetoder udvikles i samarbejde med diabetesbehandlere samt personer med diabetes og spiseforstyrret adfærd.

Samarbejdspartnere: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings forskningsafsnit ved Aarhus Universitetshospital og Institute of Psychiatry ved King's College London, UK.

Oversættelse og validering af spørgeskemaet Type 1 Diabetes Distress Scale (T1-DDS).

Formål: At indholdsvalidere og undersøge de psykometriske egenskaber for den danske oversættelse af T1-DDS, så det sikres, at spørgeskemaet er brugbart til at identificere og måle diabetes-stress hos personer med type 1 diabetes. Derudover undersøges muligheden for at lave en kortere version af T1-DDS, der kan bruges som screeningsredskab i klinikken. 

Samarbejdspartnere: Steno Diabetes Center Sjælland (Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital) og Department of Family and Community Medicine ved University of California, San Francisco, USA.
Redaktør