Regitze Anne Saurbrey Pals

Videnskabelig Assistent, MSc
Diabetes Management Forskning

Regitze-PalsKontakt

E-mail: RPAL0009@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 33 86


Forskningsområde

1. Modeller og værktøjer i patientuddannelse
Udvikling og evaluering af modeller og dialogværktøjer i patientuddannelse målrettet personer med diabetes eller i risiko for diabetes.

2. Design-baseret forskning
Brug af kvalitative metoder og design-baserede tilgange til aktiv involvering af forskellige målgrupper i forskningsprocessen.

Aktuel forskning

1. Livsstilsguide i praksis – sundhedspædagogisk samarbejde mellem professionelle og voksne med psykisk sygdom
Formål: Personer med alvorlig psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end den øvrige danske befolkning. Størstedelen af overdødeligheden skyldes livsstilssygdomme, herunder hjertekarsygdomme og diabetes. I dette projekt udvikles og afprøves et sundhedspædagogisk koncept, der har til hensigt at fremme sundheden blandt voksne med psykisk sygdom i samarbejde med målgruppen.
Målgruppen er voksne med psykisk sygdom, der har type 2 diabetes eller er i risiko for at udvikle det. Med afsæt i det sundhedspædagogiske koncept er der udviklet et uddannelsesprogram for professionelle med fokus på at forbedre professionelles kommunikationsform og samarbejdsevner.
Samarbejdspartnere: Region Syddanmark, 22 syddanske kommuner, UC Syd.
Se værktøjerne

2. Etnisk-CfD - Videreudvikling, tilpasning og afprøvning af dialogværktøjer til diabetesuddannelse målrettet borgere fra etniske minoritetsgrupper
Formål: Ofte profiterer etniske minoriteter med type 2 diabetes ikke af patientuddannelse, som er udviklet til etniske danskere. Forskere på SDCC har i samarbejde med diætister og patienter udviklet et koncept målrettet kostuddannelse for etniske minoriteter (DEEM: Diabetes and Education in Ethnic Minorities).
Konceptet har fokus på at skabe dialog, fremme erfaringsudveksling og skabe kobling mellem undervisning og hverdagsliv for deltagerne. Formålet med dette projekt er at videreudvikle og afprøve konceptet i diabetesuddannelse for etniske minoriteter med type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere: Center for Diabetes, Københavns Kommune


Se udvidet profil i PURE
   


      


   
   
   
 
   


Redaktør