Regitze Anne Saurbrey Pals

Ph.d.-studerende, MSc
Diabetes Management Forskning

Regitze-PalsKontakt

E-mail: RPAL0009@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 33 86

Forskningsområde

1. Modeller og værktøjer i patientuddannelse
Udvikling og evaluering af modeller og dialogværktøjer i patientuddannelse målrettet personer med diabetes eller i risiko for diabetes.

2. Design-baseret forskning
Brug af kvalitative metoder og design-baserede tilgange til aktiv involvering af forskellige målgrupper i forskningsprocessen.

Aktuel forskning

1. PhD-projekt om 9-12 årige børn med type 1 diabetes
Formål: Mange børn under 12 år med type 1 diabetes oplever psykologiske og sociale udfordringer. Derudover er transitionen fra barn til ung og udviklingen af autonomi blandt børn med type 1 diabetes sparsomt belyst. Ph.d.-projektet har til formål at skabe forståelse for håndtering af type 1 diabetes blandt 9-12 årige børn i forhold til deres sociale relationer og de sociale settings, de indgår i. Det omfatter fx familie, venner og sundhedsprofessionelle. Projektet vil særligt have fokus på betydningen af den begyndende autonomi til håndtering af type 1 diabetes. Indsigter fra ph.d.-projektet vil indgå i udviklingen af en intervention med aktiv involvering af børn med type 1 diabetes, deres familie og personer i det sociale netværk.
Samarbejdspartnere: Herlev Gentofte Hospital

2. Livsstilsguide i praksis – sundhedspædagogisk samarbejde mellem professionelle og voksne med psykisk sygdom
Formål: Personer med alvorlig psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end den øvrige danske befolkning. Størstedelen af overdødeligheden skyldes livsstilssygdomme, herunder hjertekarsygdomme og diabetes. I dette projekt udvikles og afprøves et sundhedspædagogisk koncept, der har til hensigt at fremme sundheden blandt voksne med psykisk sygdom i samarbejde med målgruppen.
Målgruppen er voksne med psykisk sygdom, der har type 2 diabetes eller er i risiko for at udvikle det. Med afsæt i det sundhedspædagogiske koncept er der udviklet et uddannelsesprogram for professionelle med fokus på at forbedre professionelles kommunikationsform og samarbejdsevner.
Samarbejdspartnere: Region Syddanmark, 22 syddanske kommuner, UC Syd.
   
 

 

Redaktør