Signe Abitz Winther

​Ph.d.-studerende, klinisk assistent, MD
Komplikationsforskning

Kontakt

E-mail signe.abitz.winther@regionh.dk
Tlf. 30 91 31 76

Forskningsområde


  • Risikomarkører relateret til hjertekar- og nyre komplikationer til diabetes 
  • Brug af flerdimensionel karakterisering med nye bioinformatiske metode til at øge forståelsen af diabetisk nyresygdom. 
  • Øge forståelsen af de patofysiologiske mekanismer der er årsag til diabetisk nyresygdom herunder markører der er relateret til tarmfloraen

Aktuel forskning

PROTON

PeRsOnalising Treatment Of diabetic Nephropathy: From albuminuria to multidimensional characterisation of diabetic nephropathy.  Dansk titel: Fra albuminuri til flerdimensionel karakteristik af diabetisk nyresygdom

Et tværsnitsstudie af 160 patienter fra Steno Diabetes Center med type 1 diabetes med forskellig grad af diabetisk nyresygdom og 50 raske kontroller.
Formål: Flerdimensionel karakteristik med undersøgelse af glycocalyx, karakterisering af tarmfloraen samt andre biologiske markører relateret til betændelsestilstande i tarmen samt markører involveret i udvikling og progression af diabetisk  nyresygdom. 

Samarbejdspartnere:
  • The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Section of metabolic Genetics, University of Copenhagen   
  • Department of system medicine, SDCC
  • Folkhälsan Research Center/Finn Diane Biomedicum, Helsinki, Finland

            

Redaktør