Signe Abitz Winther

​Ph.d.-studerende
Komplikationsforskning

​Kontakt

E-mail signe.abitz.winther@regionh.dk
Tlf. 30 91 31 76

Forskningsområde

Biologiske markører relateret til diabetisk nyresygdom.
Flerdimensionel karakterisering af personer med type 1 diabetes og forskellige grad af diabetisk nyresygdom ved brug af nyere bioinformatiske metoder som sammenholdes med hinanden for at øge forståelsen af de tidlige fysiologiske ændringer og mekanismer, der er involveret i udvikling og/eller forværring af diabetisk nyresygdom.

Karakteristikken består af:

  1. Undersøgelse af mikrocirkulationen ved måling af glycocalyx under tungen med et håndholdt kamera. Den målte glycocalyx tykkelse vil blive sammenholdt med øvrige markører (metabolomics), der potentielt er relateret til udvikling og/eller forværring af diabetisk nyresygdom.
  2. Undersøgelse af tarmbakteriernes DNA (tarmmikrobiomet) ud fra afføringsprøver fra personer med type 1 diabetes
  3. Biologiske markører for betændelsestilstande i tarmen samt metabolitter i blodet (metabolomics)
  4. Undersøgelse af nedbrydningsprodukter i blod og urin (plasma- og urin-metabolomics), og karakteristik af celler i blod og urin med den såkaldte Flow Cytometri (FACS) analyse (analyseret af en PostDoc i Novo Nordisk, Måløv).  

En flerdimensionel karakteristik kan give mulighed for at udvikle nye behandlinger og lave en ”skræddersyet personlig behandling”, hvor anvendelsen af lægemidler er tilpasset den enkelte persons helt særlige biologiske karakteristika.

Aktuel forskning

1. PROTON: PeRsOnalising Treatment Of diabetic Nephropathy: From albuminuria to multidimensional characterisation of diabetic nephropathy.  Dansk titel: Fra albuminuri til flerdimensionel karakteristik af diabetisk nyresygdom
Et tværsnitsstudie af 160 patienter fra Steno Diabetes Center med type 1 diabetes med forskellig grad af diabetisk nyresygdom og 50 raske kontroller.
Formål: Flerdimensionel karakteristik med undersøgelse af glycocalyx, karakterisering af tarmmikrobiomet samt andre biologiske markører relateret til betændelsestilstande i tarmen samt markører involveret i udvikling og progression af diabetisk  nyresygdom.
Samarbejdspartnere: Professor Oluf Pedersen and Torben Hansen, NNF centre of metabolic research Department of system medicine, SDCC. PostDoc Dana Kyluik-Price, Novo Nordisk, Måløv, Professor Per-Henrik Groop, Finland.

 
2. Metabolomics analyse til tidlig prædiktion af diabetiske komplikationer hos patienter med type 1 diabetes.
Prædiktion af hjerte-, nyresygdom og mortalitet ved hjælp af  Trimethylamine-N-Oxide (TMAO ) og relaterede metabolitter hos patienter med type 1 diabetes
Samarbejdspartnere: Professor Oluf Pedersen, NNF centre of metabolic research
Department of system medicine, SDCC, Professor Stanley Hazen, Cleveland Clinic, Ohio, US .             

Redaktør